Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда и училище СУ „Св. Климент Охридски” – Община Стамболово

Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда и училище СУ „Св.…

Ремонт и реконструкция на улици в населените места на община Доспат по две обособени позиции

Ремонт и реконструкция на улици в населените места на община Доспат по две обособени позиции…

Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3 обособени позиции

Изграждане/обновяване/реконструкция на компоненти от транспортна инфраструктура на гр. Габрово и съоръжения към нея по 3…

Извършване на СМР за повишаване на енергийната ефективност на Езикова гимназия Пловдив по проект, финансиран от Национален доверителен екофонд (НДЕФ)

Извършване на СМР за повишаване на енергийната ефективност на Езикова гимназия Пловдив по проект, финансиран…

Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на пл. „Тодор Кирков“,кв. „Вароша

Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на…