Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап II

Строителни и монтажни работи в рамките на проектно предложение „Зелена и достъпна градска среда за…

Извършване на СМР на сгради, собственост на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Извършване на СМР на сгради, собственост на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=768107&mode=view

Обявиха обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция и разширения на ДГ № 16 “Приказен свят” в „Студентски град”

Столична община обяви обществена поръчка за изготвяне на инвестиционен проект за реконструкция, основен ремонт на…

Обявиха обществена поръчка за ремонт на външната част на сектор „Примати” на Зоологическа градина – гр.София”

Столична община обяви обществена поръчка за „Преустройство на външната дворна част с включване на допълнителни…

Обявиха обществена поръчка за саниране на два блока в столичния район „Изгрев”

Столична община, Район „Изгрев” обяви обществена поръчка за саниране на два блока. Поръчката е на…

Обявиха обществена поръчка за саниране на шест блока в столичния район „Слатина”

Обявиха обществена поръчка за саниране на шест блока в столичния район „Слатина”. Поръчката е разделена…