Модернизация и ремонт на градски стадион в Русе

https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=743455&mode=view