Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г

Проектиране, преустройство и адаптация на основната сграда на НДК за нуждите на Българското председателство на…

Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Гълъбово

Текущ ремонт на уличната мрежа на територията на община Гълъбово. https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=739867&mode=view

Проектиране и строителство на обект „Реконструкция на улично кръстовище по ул. „Потсдам“ и ул. „Проф. Михаил Арнаудов“

Проектиране и строителство на обект „Реконструкция на улично кръстовище по ул. „Потсдам“ и ул. „Проф.…

Извършване на текущ ремонт на ет. VІІІ в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас, и филиала в гр. Поморие

Извършване на текущ ремонт на ет. VІІІ в административната сграда на ТП на НОИ –…

Текущи ремонтни дейности на обекти на община Пловдив

Текущи ремонтни дейности на обекти на община Пловдив. https://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=739656&mode=view

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район „Искър“.…