Инж. Бернаа Чаушева, докторант в УАСГ: Инфраструктурата на бъдещето трябва да е дигитализирана

Инж. Чаушева, като млад инженер как оценявате ситуацията по нашите пътища? В последните години автомобилното…

Приет е Тригодишен план за действие за безопасност на движението по пътищата 2024-2026 г.

Министерският съвет прие Решение за приемане на Тригодишен план за действие за безопасност на движението…

Инж. Венелин Кирилов, АСО Груп: Аквапланингът трябва да се има предвид при изграждането и поддръжката на пътната мрежа

Инж. Кирилов, през зимния период вероятността от аквапланинг се увеличава. Може ли да ни разясните…