Доц. д-р инж. Анита Хандрулева, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“: Висшето строително училище провежда трудна, но изключително успешна кандидатстудентска кампания

Доц. Хандрулева, тази година ВСУ „Любен Каравелов“ провежда изключително активна кандидатстудентската кампания (КСК). Открои се…

Проф. Емил Маноах, Институт по механика на БАН: 14-ият Национален конгрес по теоретична и приложна механика ще се проведе през септември

Проф. Маноах, поводът за това интервю е предстоящият 14-и Национален конгрес по теоретична и приложна…

Доц. д-р инж. Петър Филков, декан на Хидротехническия факултет в УАСГ: Ще отбележим 75-годишнината ни с Международна научно-техническа конференция

Доц. Филков, през 2024 г. Хидротехническият факултет (ХТФ) в Университета по архитектура, строителство и геодезия ще…

тест
Административният съд в София заседава по делото за оспорения резултат на изборите в столицата

Административният съд в София заседава по делото за оспорения резултат на изборите в столицата. Процесът…

Мария Петрова, директор на ПГСАГ „Васил Левски“ – Варна: Увеличаваме специалностите, за да сме адекватни на нуждите на строителния бранш

Г-жо Петрова, директор сте на най-старото средно техническо училище във Варна и второто техническо училище…