Проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“: Завършилите Висшето транспортно училище са истинските строители на бъдещето

Проф. Тодорова, все по-атрактивно става обучението по специалности, свързани с развитието на високоскоростните влакове и…

Доц. д-р инж. Кирил Джустров, декан на Минно-електромеханичен факултет, МГУ „Св. Иван Рилски”: Възпитаниците на МГУ се реализират в много от големите строителни компании

Доц. Джустров, вероятно по време на кандидатстудентската кампания Вие и академичното ръководство на Минно-геоложкия университет…