Проф. д-р инж. Иван Ростовски, ръководител на Университетската строителна изпитвателна лаборатория в УАСГ: До входящ контрол на влаганите материали се стига главно при строителни обекти с висока цена и значение

Проф. Ростовски, ръководите Университетската строителна изпитвателна лаборатория в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ).…

Фондът на фондовете и ПАРА обединяват усилия и експертиза

Фондът на фондовете (ФнФ) и Професионалната асоциация по роботика и автоматизация (PARA) подписаха Меморандум за…

Доц. д-р инж. Станислав Цветков, ръководител катедра „Строителни конструкции“, ВСУ „Л. Каравелов“: ВСУ, ВТУ и УАСГ ще си сътрудничат при подготовката на специалисти

Доц. Цветков, наскоро бе сключено Клъстерно споразумение за сътрудничество в областта на строителството и архитектурата…

Марияна Биволарова, директор на ПГС – Силистра: Радваме се на изключително добро партньорство по много инициативи с ОП на КСБ

Г-жо Биволарова, повече от 60 години едно от най-авторитетните професионални училища в Североизточна България готви…

Пореден випуск строителни инженери и архитекти получиха дипломите си от ВСУ

На тържествена церемония във Висшето строително училище „Любен Каравелов“ бяха връчени дипломите на магистри по…