Добрата практика от изграждането на скални откоси по пътищата на Австралия

Проф. д-р инж. Чавдар Колев,ВТУ „Тодор Каблешков“ Проблемите със скалните откоси по пътищата и жп…

Проф. д-р инж. Чавдар Колев, ВТУ „Тодор Каблешков“: Техническите научни изследвания са пряко свързани с актуалните потребности на обществото и икономиката

Проф. Колев, приемете поздравления от екипа на в. „Строител” за професорското звание. Прави впечатление, че…

Ландш. арх. Добрина Андреева, директор на СГСАГ „Христо Ботев“: Практическото обучение в реална работна среда е от изключително значение

Добрина Андреева е завършила средното си специално образование в СГСАГ „Христо Ботев“, а висшето –…

Борислав Панайотов, директор на ПГСАГ – Шумен: Поддържаме отлични контакти с Областното представителство на Камарата

Г-н Панайотов, вярно ли е, че при създаване на училището Вашите предшественици – учи- тели…

Отбелязахме 100 години от създаването на Строителни войски

На 9 октомври със серия от мероприятия в София бе отбелязана 100-годишнината от създаването на…

Висшите училища откриват новата учебна година

С официална церемония Висшето строително училище „Любен Каравелов“ откри новата учебна година. Предвид епидемиологичната обстановка…

Доц. д-р Кирил Джустров: Студентите ни вече разполагат с огромна база от лекции и учебници в интернет

Георги Сотиров Доц. Джустров, на пръв поглед кадрите, които подготвяте в Минно-електромеханичния факултет на МГУ,…

Доц. д-р инж. Иван Ростовски: УАСГ е единственият в България, който решава значими научно-практически задачи в областта на строителството

Георги Сотиров Доц. Ростовски, във времето на социалната изолация, която пандемията наложи, ситуацията в университетите…