Ландш. арх. Добрина Андреева, директор на СГСАГ „Христо Ботев“: Практическото обучение в реална работна среда е от изключително значение

Добрина Андреева е завършила средното си специално образование в СГСАГ „Христо Ботев“, а висшето –…

Борислав Панайотов, директор на ПГСАГ – Шумен: Поддържаме отлични контакти с Областното представителство на Камарата

Г-н Панайотов, вярно ли е, че при създаване на училището Вашите предшественици – учи- тели…

Отбелязахме 100 години от създаването на Строителни войски

На 9 октомври със серия от мероприятия в София бе отбелязана 100-годишнината от създаването на…

Висшите училища откриват новата учебна година

С официална церемония Висшето строително училище „Любен Каравелов“ откри новата учебна година. Предвид епидемиологичната обстановка…

Доц. д-р Кирил Джустров: Студентите ни вече разполагат с огромна база от лекции и учебници в интернет

Георги Сотиров Доц. Джустров, на пръв поглед кадрите, които подготвяте в Минно-електромеханичния факултет на МГУ,…

Доц. д-р инж. Иван Ростовски: УАСГ е единственият в България, който решава значими научно-практически задачи в областта на строителството

Георги Сотиров Доц. Ростовски, във времето на социалната изолация, която пандемията наложи, ситуацията в университетите…

Проф. д-р инж. Валери Митков: Подготвяме отлични кадри за минерално-суровинната и строителната индустрия

Георги Сотиров Проф. Митков, моля да представите Минно-технологичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски“, на…

Доц. д-р арх. Боян Георгиев: Навлизането на BIM в строителния бранш ще изисква обучение на различно ниво

Георги Сотиров Доц. Георгиев, да започнем с кратко представяне на Центъра за международна дейност и…