Проф. д-р инж. Ивайло Копрев: Работим за създаване на мрежа от сродни европейски университети

Георги Сотиров Проф. Копрев, в Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски” се обучават кадри в специалност…

Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев: Съвместната дейност на научните работници с КСБ има своите конкретни измерения – подготовката на кадри за практиката

Георги Сотиров Доц. Хрисчев, Вие и тази година водите обучения съвместно със „Строителна квалификация” към…

Инж. Доротея Дончева: Разширяваме контактите си със строителния бранш

Георги Сотиров Инж. Дончева, наложеният през годините стандарт за прием от 7 паралелки и около…

Днес в равнините, котловините и около водните басейни ще има мъгла

Днес в равнините, котловините и около водните басейни ще има мъгла или ниска облачност, които…

Доц. д-р инж. Росица Петрова: Интересът към мениджърските дисциплини в УАСГ говори за нуждите на пазара от специалисти с управленски умения

Георги Сотиров Доц. Петрова, този семестър четете лекции основно на студентите от горните курсове от…

Екатерина Захариева разговаря с министъра на външните работи на Република Ангола Мануел Домингос Аугусто

Заместник министър-председателят и министър на външните работи Екатерина Захариева разговаря с министъра на външните работи на Република…

Със 750 първокурсници откриха учебната година в УАСГ

Елица Илчева Георги Сотиров 77-ият випуск на най-старото висше техническо училище у нас – Университета…

В Пловдив започват да строят нов дневен център за деца с разстройство в аутистичния спектър

Община Пловдив започва да строи нов дневен център за рехабилитация и интеграция за деца с…

Доц. д-р инж. Борис Цанков: Студентите предпочитат преподаватели с богата практика

Георги Сотиров Доц. Цанков, на прага сме на новата учебна година, попълниха ли факултетите обявените…

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов: Подготвяме кадри за стратегическите направления на държавата

Георги Сотиров Доц. Стоянов, как премина според Вас защитата на дипломните работи по специалността „Управление…

Проф. д-р инж. Славейко Господинов: Готвим кадри за икономическия просперитет на страната

Георги Сотиров Проф. Господинов, за седми пореден път УАСГ е на първо място в Националния…

От Будва до „Хаос 22“

Георги Сотиров Според Закона за висшето образование Студентският съвет е органът за защита на общите…