Строителни и монтажни работи – възложител: Община Бургас

Наименование:Корекция на източното дере кв. „Долно Езерово – ІV етап – Паркоустройство и благоустройство“, кв. „Долно Езерово“, гр. Бургас Възложител: Община Бургас Описание: Строителство на обект: ”Корекция на източното дере кв. Долно Езерово – IV етап изпълнение на благоусройствени мероприятия…

Бургас получава 240 000 лв. от държавата за археологически проучвания

Община Бургас да получи средства в размер на 240 000 лв. за археологически разкопки, консервация и реставрация, реши Министерски съвет. 120 000 лв. от държавния бюджет ще бъдат отпуснати целево на Бургас за започване на археологически проучвания на новооткрития по време на…

Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения – възложител: Община Бургас

Наименование:„Инженеринг (проектиране и строителство) съгласно ЗОП със следните обособени позиции/лотове: Обособена позиция № 1 – Проектиране и изграждане на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и Обособена позиция № 2 – Проектиране и изграждане на канализацияи водопровод в кварталите Ветрен,…

Мащабна реконструкция и модернизация на уличното осветление в Бургас

В началото на февруари започна изпълнение на първи етап от проекта „Енергийно ефективна реконструкция и модернизация на уличното осветление в град Бургас“, съобщават от общината. Въпреки лошите климатични условия вече са сменени осветителните тела на бул. „Демокрация“ – от светофара…

Водната стихия разкри римска постройка в Сарафово

Зидове от древна постройка, вероятно от римско време, са били разкрити по време на вчерашната морска стихия в почивната военна база в Сарафово, съобщават от община Бургас. Ненадейното откритие, за което до днес никой не е подозирал, е станало след…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Бургас

Наименование: Консултантска услуга за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и изготвяне на технически паспорти за обекти: инженеринг (проектиране и изграждане) на ПСОВ в квартал Ветрен, гр. Бургас и инженеринг (проектиране и изграждане) на канализация и водопровод…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Бургас

Наименование:„Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас“, Подобект 2: „Пречиствателна станция за отпадъчни води – Горно Езерово, гр. Бургас“ Възложител: Община Бургас Описание: Подобект 2 включва: 1. Проектиране, изграждане и…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Бургас

Наименование:Интегриран проект за управление на питейните и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас Възложител: Община Бургас Описание: Подобект 1 „В и К мрежа в кв. Горно Езерово, гр. Бургас“. Подобект 1 включва изграждането на: 1. Канализационна…

В петък представят JESSICA в Бургас

Под патронажа на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в Бургас ще се проведе официална среща за представяне на финансовия инструмент JESSICA (Съвместна европейска инициатива за устойчиви инвестиции в градските райони). Форумът ще бъде открит в петък от 9.30 часа…

Възложител: Община Бургас, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи

Наименование:Изпълнение на строително- монтажни работи за изграждане на пет центъра за настаняване от семеен тип Възложител: Община Бургас Описание: Предмет: Изпълнение на строително – монтажни работи за изграждане на пет центъра за настаняване от семеен тип в три особени позиции,…

Нови паркоместа и преасфалтирани улици в Бургас

Ремонт на вътрешноквартални улици и благоустрояване на междублокови пространства предвижда Проектобюджет 2012 за кварталите „Лазур“ и „Братя Миладинови“. Това стана ясно вчера по време на обществено обсъждане на годишната финансова рамка на община Бургас с жителите на двата жилищни комплекса.…

Ремонтират главната улица в кв. Долно Езерово в Бургас

Поетапно ремонтиране и обновяване на главната улица на кв. Долно Езерово – „Захари Зограф“, е заложено в проектобюджета на Община Бургас за 2012 година. Това съобщи заместник – кметът по финанси Красимир Стойчев при обсъждането му с жителите на квартала.…