КСБ и община Габрово продължават доброто си сътрудничество

Росица Георгиева Ренета Николова В Габрово се проведе петата от поредицата срещи на Камарата на строителите в България (КСБ) с местните власти за мандат 2023-2027 г. Събитието бе организирано от Областното представителство (ОП) на КСБ в Габрово и вестник „Строител“,…

Дoц. д-p apx. Гичкa Kyтoвa – Kaмeнoвa, ректор на УАСГ: Партньорството ни с КСБ трябва да се задълбочава

Доц. Кутова, Вие сте нoвият peктop нa УACГ, cлeд като спечелихте бaлoтaж c дoц. д-p apx. Cтeфaн Acпapyxoв. Съревновавахте се с oбщo 8 кандидати, все авторитетни учени от университета в областта на строителството, архитектурата и геодезията. Вие сте и пъpвият…

Бюджетът на София за 2024 г., индексацията и дигитализацията бяха във фокуса на работна среща на КСБ и СО

Росица Георгиева Ренета Николова Камарата на строителите в България (КСБ) и Столичната община (СО) проведоха първата от поредицата регулярни работни срещи, за които двете страни се договориха през януари по предложение на столичния кмет Васил Терзиев. На нея от страна…

Икономически отчет за сектор „Строителство“ – деветмесечие на 2023 г.

ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИКА Брутен вътрешен продукт По предварителни данни на статистическата служба на Европейския съюз сезонно изгладеният Брутен вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2023 г. намалява с 0,1% в Еврозоната (EA20) и запазва нивата си в ЕС-27 спрямо предходното…

КСБ и СО ще си сътрудничат активно за развитието на София

Росица Георгиева Ренета Николова Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) проведе работна среща с кмета на Столичната община (СО) Васил Терзиев и неговия екип. Тя е първата за 2024 г. и четвърта от поредицата срещи между КСБ и…

Светли празници!

Уважаеми колеги, В навечерието на най-светлия християнски празник – Рождество Христово, бих искал от името на Управителния съвет на Камарата на строителите в България и от мое име да се обърна към Вас с най-сърдечни поздравления и пожелания. Отиващата си…

Ръководствата на КСБ и ЕЦИХ и зам.-министър Ангелина Бонева проведоха работна среща

Мирослав Еленков Ренета Николова Ръководствата на Камарата на строителите в България (КСБ) и на Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ (ЕЦИХ) проведоха работна среща със зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройство Ангелина Бонева, която е и ръководител на…

От Пловдив стартират срещите на Областните представителства на КСБ с местната власт

Росица Георгиева Ренета Николова От Пловдив стартираха срещите на Областните представителства на Камарата на строителите в България (ОП на КСБ) с избраните кметове за мандат 2023-2027 г. Първото събитие бе организирано от ОП на КСБ – Пловдив, и вестник „Строител“,…

Редовното Общо събрание на КСБ утвърди политиките на организацията за 2024 г.

Емил Христов Ренета Николова На 30 ноември в централния офис на Камарата на строителите в България се проведе редовно Общо събрание. Заседанието откри председателят на Управителния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян Терзиев, който поздрави своите колеги. В него се…

КСБ откри паметник на Кольо Фичето пред сградата си

Емил Христов Ренета Николова На 30 ноември пред централния офис на Камарата на строителите в България (КСБ) бе открит паметник на най-големия български строител, архитект и скулптор на XIX век Никола Фичев – Уста Кольо Фичето. Изграждането на паметника е…

Децентрализацията бе във фокуса на дискусия между местната и изпълнителната власт

„Децентрализацията на местната власт е топ приоритет и ние ще Ви помагаме тя да се случи. Вие знаете какво е необходимо в общините, въпросът е средствата да се насочват и изразходват по правилен начин.“ Това каза премиерът акад. Николай Денков…

КСБ проведе Разширен управителен съвет в София

Емил Христов Ренета Николова Разширеният управителен съвет (УС) на Камарата на строителите в България (КСБ) проведе заседание на 21 ноември в централния офис на браншовата организация в София. То бе в хибриден формат – присъствено и онлайн.  Заседанието откри председателят…