КСБ обсъди с ГЕРБ проблемите пред строителния отрасъл

Нуждата от осигуряване на финансов ресурс за индексация на договорите за строителство, възложено от държавата или общините, обсъдиха на среща представители на Камарата на строителите в България (КСБ) и ГЕРБ. „От лятото на 2021 г. този въпрос е най-приоритетният за…

Декларация на КСБ и ББК „Пътища“

ДЕКЛАРАЦИЯ Камарата на строителите в България и Българска браншова камара „Пътища“ категорично се противопоставят на разпространяването на подвеждащи и неверни информации за изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани с подкрепата на европейските фондове и от държавния бюджет. Строителните фирми, независимо дали…

Инж. Йордан Николов, председател на секция „Изолации“ към КСБ и изпълнителен директор на БАИС: Държавата трябва да създаде условия енергийното обновяване да стане бизнес

Росица Георгиева Мирослав Еленков Г-н Николов, Директивата за енергийни характеристики на сградите беше гласувана в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) в Европейския парламент. Окончателният текст на документа трябва да бъде приет от ЕП през март. Какво е Вашето…

Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ: Благодаря на Камарата на строителите в България, които плътно стоят зад НСОРБ

Рекордно инфлация, мудни законодателни промени и промяна в стойността на строителните договори блокират инвестиционните намерения на общините. Благодаря на Камарата на строителите в България, които плътно стоят зад НСОРБ с решения по тези проблеми. Това каза председателят на УС на…

Работна група ще обсъжда възможностите за строителство на магистрали на концесия

Работна група с представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и на строителния бранш се предвижда да обсъжда възможностите и вариантите да се изграждат магистрали на концесия. Това беше обсъдено по време на срещата между министъра на регионалното развитие…

Вестник „Строител“ събра на обучителен семинар кореспондентите на изданието от ОП на КСБ

Вестник „Строител“ проведе двудневен обучителен семинар за своите кореспонденти от Областните представителства на Камарата на строителите в България (КСБ). Той се състоя в „СПА Хотел Персенк“ в Девин и премина при голям интерес. Темата на форума бе „Ролята на съвременния…

Инж. Благой Козарев, председател на Комисията по професионална етика към КСБ и член на СД на „Вестник Строител“ ЕАД: Всички над 6500 фирми, регистрирани в ЦПРС, могат да се възползват от услугите на КПЕ

Инж. Козарев, състоя се първото заседание на новоизбраната Комисия по професионална етика (КПЕ). С какво тя ще допринесе за КСБ и бранша и каква ще е насоката на работата й през настоящата година? Първото за годината заседание на КПЕ се…

Проведе се първият за годината Разширен управителен съвет на КСБ

Емил Христов Ренета Николова   На 26 януари Камарата на строителите в България (КСБ) проведе първия за годината Разширен управителен съвет (УС) в сградата на браншовата организация. Събранието се състоя в хибриден формат – присъствено и онлайн. В него участваха…

КСБ и СО обсъдиха инвестиционната програма на общината за 2023 г.

Росица Георгиева Ренета Николова   Камарата на строителите в България (КСБ) и Столичната община (СО) по инициатива на ОП на КСБ – София, проведоха първа работна среща за годината в сградата на „Московска“ 33. Двете страни обсъдиха инвестиционните намерения на…

През 2023 г. КСБ и МРРБ ще търсят съвместни решения на предизвикателствата пред бранша

„Готови са новите поръчки за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа, които в началото на 2023 г. ще бъдат обявени. Очаквам силен интерес и активно участие. Ще има търгове за текущ и за основен ремонт. Постарали сме се…

Инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на Камарата на строителите в България: Очаквам КСБ да разширява ролята си на ключов фактор при формирането на политиките по отношение на инфраструктурата и развитието на регионите

Инж. Терзиев, честита Нова година! Пожелавам Ви здраве и много успехи както през 2023 г., така и през новия мандат като председател на Управителния съвет (УС) на Камарата на строителите в България (КСБ). Традиционно започваме с равносметка на изминалата година.…

КСБ – хроника на събитията 2022

Традиционно в началото на Новата година в. „Строител“ прави преглед на най-важното от дейността на Камарата на строителите в България (КСБ), от срещите, инициативите и участията в събития през изминалите 12 месеца. Част от равносметката за постигнатите успехи, за представянето…