Председателят на секция „Високо строителство“ към КСБ инж. Илиян Терзиев: Високото строителство си стои на кота нула

Инж. Терзиев, какво успяхте да свършите през 2011 г. и каква е ситуацията в сектора? Направихме план, към който трябваше да се придържаме. За жалост, доста от нещата, които искахме да свършим, са неосъществими, защото правилата на играта са повече…

Отрасловият колективен трудов договор става задължителен за всички сектори

Камарата на строителите в България и синдикалните организации поемат инициатива подписаният отраслов колективен трудов договор (ОКТД) да бъде разпространен до всички фирми не само в отрасъл „Строителство“, но и в целия сектор. В това начинание страните ще търсят сътрудничество с…

Стилиян Иванов – гл. експерт в звено „Управление на проекти“ на КСБ: Продължаваме да работим по европейски програми

„Към настоящия момент подаваме няколко окончателни и междинни отчета, на междинен етап сме по редица други проекти и разработваме нови проектопредложения. Повечето проектни предложения основно са насочени към повишаване на квалификацията на кадрите в строителството, включително към обучение на обучители,…