ОП на КСБ – Велико Търново, обсъди проблемите в бранша с народни представители от региона

Петя Борисова, ОП на КСБ – Велико Търново В сградата на Областното представителство (ОП) на КСБ във Велико Търново се състоя кръгла маса на тема „Проблеми в отрасъл строителство и решението им“. В нея се включиха народни представители от региона.…

Инж. Йордан Николов, председател на секция „Изолации“ към КСБ и изп. директор на БАИС: Трябва да се създадат финансови механизми, за да може процесът на енергийно обновяване да стане постоянен

Мирослав Еленков Ренета Николова Инж. Николов, какво е актуалното състояние на новата програма за енергийно обновяване на жилищния фонд? В края на май приключи набирането на проектни предложения по първия етап на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния…

Семинар на ОП на КСБ – София, дискутира новата Зелена книга на FIDIC

Емил Христов Ренета Николова   Областното представителство (ОП) на КСБ в София проведе семинар за своите членове. Събитието се състоя в хотел „Св. Иван Рилски“ в Банско. Две бяха водещите теми на форума – „Преходът към кръгова икономика и подкрепата…

КСБ започна поредица от работни срещи с институциите

Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) започна поредица от работни срещи с институциите. Първият разговор бе със заместник министър-председателя и министър на външните работи Мария Габриел на 28 юни. Ден по-късно КСБ се срещна с министъра на регионалното…

Становище на Камара на строителите в България относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

Камарата на строителите в България изразява следното становище относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, предоставен за обществени консултации на 09.06.2023 г. Поддържаме всички групи промени, които са насочени към: прецизирането на разпоредби за постигане на…

Становище на КСБ до АОП, относно ЗИД на ЗОП

Становище на Камарата на строителите в България до Агенция за обществени поръчки. Публикуваме го без редакторска намеса: ДО АГЕНЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СТАНОВИЩЕ НА КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО: ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ…

КСБ и НСОРБ ще работят заедно за реалното индексиране на строителните обекти

Емил Христов Ренета Николова Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ), местната структура на браншовата организация и кметът на община Велико Търново и председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) инж. Даниел Панов проведоха…

­Иновациите и новите технологии в строителството бяха тема на конференция на КСБ и в. „Строител“

За втора поредна година Камарата на строителите в България (КСБ) и вестник „Строител“ организираха конференция, посветена на възможностите за развитие на строителния бранш в България и дигитализацията в сектора. В събитието на високо ниво отново се включи еврокомисарят по иновации,…

КСБ и в. „Строител“ организират конференция на тема: „Предизвикателствата и възможностите в сферата на строителството – ролята на иновациите, новите технологии и уменията“

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ   конференция ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ В СФЕРАТА НА СТРОИТЕСТВОТО – РОЛЯТА НА ИНОВАЦИИТЕ, НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И УМЕНИЯТА Организирана от Камарата на строителите в България и вестник „Строител“ 30 март 2023 г., 12.00 ч., зала „Средец“ на „София Балкан…

КСБ обсъди с ГЕРБ проблемите пред строителния отрасъл

Нуждата от осигуряване на финансов ресурс за индексация на договорите за строителство, възложено от държавата или общините, обсъдиха на среща представители на Камарата на строителите в България (КСБ) и ГЕРБ. „От лятото на 2021 г. този въпрос е най-приоритетният за…

Декларация на КСБ и ББК „Пътища“

ДЕКЛАРАЦИЯ Камарата на строителите в България и Българска браншова камара „Пътища“ категорично се противопоставят на разпространяването на подвеждащи и неверни информации за изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани с подкрепата на европейските фондове и от държавния бюджет. Строителните фирми, независимо дали…

Инж. Йордан Николов, председател на секция „Изолации“ към КСБ и изпълнителен директор на БАИС: Държавата трябва да създаде условия енергийното обновяване да стане бизнес

Росица Георгиева Мирослав Еленков Г-н Николов, Директивата за енергийни характеристики на сградите беше гласувана в Комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) в Европейския парламент. Окончателният текст на документа трябва да бъде приет от ЕП през март. Какво е Вашето…