Зам.-министър Николова ще участва в конференция по изменението на климата

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова ще участва в конференция по изменението на климата в Бон от 15 до 17 ноември. Форумът се провежда от 6 ноември и обединява работата на експерти на различни нива по три международни…

Министър Димов подписва договор за изграждане на инсталации за обработка на отпадъци

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Сандански Кирил Котев ще подпишат договор за проектиране и изграждане на две  инсталации за обработка  на отпадъци. Едната ще е за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци,…

Няма превишение на нормите за радиоактивност в България

Във връзка с тиражираната днес информация, че радиоактивен облак с рутений 106 е преминал над България, пресцентърът на МОСВ съобщава, че в периода 29 септември – 4 октомври 2017 г. в аереозолните проби от стационарните мониторингови пунктове от Националната система за…

Министър Димов: МОСВ ще продължи да финансира местната власт

Министърът на околната среда и водите Нено Димов откри днес новото Регионално депо за битови отпадъци в землището на село Алеко Константиново, община Пазарджик. Заедно с изпълнителния директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)…

Министър Димов ще се срещне с обществеността на Велинград

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще посети Велинград в понеделник, 4 септември. В 12.00 часа, в голямата зала на Община Велинград, той ще се срещнe с граждани, синдикати, представители на браншови организации от сферата на туризма и…

Зам.-министър Живков прави първа копка на рехабилитацията на ВиК мрежата в Долна Митрополия

Заместник-министърът на околната среда и водите Красимир Живков ще направи днес първа копка на рехабилитацията на ВиК мрежата на община Долна Митрополия.  Събитието е от 11 часа на строителната площадка на околовръстния път в града. На него ще присъстват кметовете…

Междуведомствена работна група предписа ремонт на мост и обезопасяване на писти в Пирин

Междуведомствена работна група от представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на туризма, Дирекция „Национален парк „Пирин“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ дава предписания на концесионера „Юлен“ АД да извърши ремонт на мост и обезопасяване на ски писти…

Министър Димов откри изложба, посветена на Световния ден за опазване на околната среда

„Конкурсът „Защити ме – за да те има“ е част от общата дейност на Министерството на околната среда и водите за работа с подрастващото поколение, защото обичта към природата се формира в първите седем години. Ако искаме да ме устойчиво…

МОСВ: Няма превишения на нормите на въздуха в населените места край Шишманци

Трети ден продължава проследяването на качеството на атмосферния въздух в населените места в близост до възникналия пожар на 2 юни в Шишманци. Измерванията от тази нощ (3 срещу 4 юни), показват спазване на нормите по всичките 26 показателя, които се…

Няма превишения на нормите за чистота на въздуха в населените места край Шишманци

Продължава проследяването от експерти на РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда за качеството на атмосферния въздух в населените места в близост до възникналия вчера пожар в Шишманци. Измерванията се извършват в с. Белозем, община…

България ще спазва ангажиментите по споразумението от Париж за климата

България ще спазва ангажиментите по споразумението от Париж на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Това е становището на министъра на околната среда и водите Нено Димов, цитирано от пресцентъра на ведомството. Според него страната ни ще…

Министър Димов: По ОПОС са обявени 25 процедури за 47% от бюджета на програмата

„Министерството на околната среда и водите е изпълнило всички ангажименти по предварителните условия към Споразумението за партньорство, по които е идентифицирано като отговорна институцията“. Това заяви в отговор на питане по време на редовния парламентарен контрол министърът на околната среда…