В МОСВ постъпиха отчетите за ползване на минералните води

22 от общо 37 общини, на които миналата година бяха предоставени за безвъзмездно управление и ползване находища на минерална вода, изключително държавна собственост, представиха в МОСВ в определения срок /31 март т.г./ първия годишен отчет за ползването на минералните води.…

КСБ и институциите ще работят за по-ефективно усвояване на еврофондовете

Научените уроци досега – основа за надграждане в бъдеще Камарата на строителите в България, местните власти и държавните институции заедно ще търсят всички инструменти, които могат да ускорят процеса на усвояване на европейските фондове. Диалогът между трите страни ще се…

Експерти обучават кметове с подкрепата на КСБ

Първият от серията семинари с участие на МРРБ и МОСВ ще се проведе в Правец на 5 и 6 април   Отчитайки необходимостта от повишаване на информираността и капацитета на местната власт по отношение на подготовката и успешното реализиране на…

Без действащ регламент чиновниците се налудуваха в ПУДООС

От създаването му одит не е правен,  а нарушенията само за четири години са стряскащи   Случайно или не, след скандала с бонусите на държавните служители Сметната палата въведе нов метод за прозрачност на дейността си. Това ще става, като…

Строителен надзор – възложител: Министерство на околната среда и водите

Наименование:Изпълнение функциите на Инженер съгласно Договорните условия на ФИДИК за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро- и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга) по Договор за реконструкция и модернизация на Градска…

МОСВ спря глобите на ОЦК Кърджали

Министерството на околната среда и водите отмени глобите на Оловно-цинковия комплекс в Кърджали, налагани всеки месец заради замърсяване на въздуха със серен диоксид и оловни аерозоли. Няколко комплексни проверки на Регионалната екоинспекция в Хасково са показали, че измерените концентрации на…

СО внесе за оценка в МОСВ два проекта за изграждане на инженерна инфраструктура

На 20.02.2012 г. Столичната община внесе за разглеждане в МОСВ проект „Инженерна инфраструктура на местност „бул. Сливница” – II етап, между ул. „Минск” и бул. „Панчо Владигеров”. Схемата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е по Приоритетна ос 1,…

Нови 54 проекти за строителство на ВиК мрежи и пречиствателни станции бяха подадени за оценка в МОСВ

В МОСВ бяха подадени за оценка последните 54 проекта за изграждане на ВиК инфраструктура в населени места над 10 хил. еквивалентни жители със средства от Оперативна програма „Околна среда”. Стойността им е около 2 милиарда лева., с които общините кандидатстват…

МОСВ обяви процедура за 12 млн. лв за реформиране на ВиК сектора

Министерството на околната среда и водите обяви процедура „Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора, за осигуряване устойчиво управление на ВиК инфраструктурата”. Средствата по нея са в размер на 12 млн.…