Несъобразяването със стратегически документи и политическата неустойчивост са голямата пречка пред инвестиционния процес

Основната реформа в регионалното развитие е да започне да се работи планово и стратегически, на базата на национално утвърдени приоритети, с които да се съобразява цялата инвестиционна програма на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, което е инвеститор в публични…

Кабинетът одобри допълнителен трансфер по бюджета на МРРБ за Инвестиционната програма за общински проекти

Министерският съвет прие постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2024 г. в размер до 400 000 000 лв. за сметка на преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2024 г. …

МРРБ започна подписване на споразумения с общини за финансиране на приоритетни проекти със средства от държавния бюджет за 2024 г.

От днес Министерството на регионалното развитие и благоустройството започва подписването на споразумения с общини за финансиране на проекти, определени като приоритетни в Приложение № 3 към Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2024 г. Средствата ще се…

98,4 млн. лв. ще бъдат инвестирани в екологосъобразна мобилност по НПВУ

15 предложения за изпълнение на инвестиции за екологосъобразна мобилност на обща стойност 98,4 млн. лв. ще бъдат финасирани по Националния план за възстановяване и устойчивост. Средства ще получат всички общини, кандидатствали в партньорство с други общини и с оператори на…

МРРБ изпрати до общините образец на заявление за проектно финансиране на общински проекти по програмата за капиталови инвестиции

Министерството на регионалното развитие и благоустройството изпрати до общините образец на заявление за проектно финансиране на общински проекти по програмата за капиталови инвестиции. Съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и Приложение № 3…

МРРБ и общини подписват споразумения за дофинансиране на 95 проекта за общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура с близо 200 млн. лв.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна подписването на последните споразумения за дофинансиране на 95 инфраструктурни обекта – общински пътища, улична мрежа и ВиК инфраструктура. За довършване на изпълнението им местните власти ще получат приблизително 200 млн. лв. Обектите са…

Нова наредба ще осигури условия за по-високо качество на бетонни и стоманобетонни сгради и строителни съоръжения

С нова наредба ще бъдат осъвременени изискванията, правилата и реда за постигане на по-високо качество и ефективен контрол при изпълнение на бетонни и стоманобетонни сгради и строителни съоръжения. За обществено обсъждане е публикуван проект на Наредба за изпълнение, контрол и…

Улеснява се прилагането на изискването за проектиране на нови сгради с близко до нулево енергийно потребление

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради облекчава прилагането на изискването от 1 януари 2024 г. новите сгради да се проектират с близко до нулево…

Министър Цеков: Има пари за пътища и ВиК, кметските екипи да имат пълна проектна готовност

Проекти за близо 2,5 млрд. лв. са подадени от 261 общини за финансиране на инфраструктурни проекти от държавата през 2024 г. Въпреки че Националният фонд за общински проекти ще разполага с ресурс от 1 млрд. лв., съм уверен, че бюджетът…

МРРБ отпуска над 100 млн. лв. за екологични транспортни средства

Над 100 млн. лв. ще бъдат инвестирани в българските общини за осигуряване на екологични автобуси или тролейбуси, които да обслужват линиите на градския транспорт, съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Средствата се осигуряват от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез…

Андрей Цеков, министър на регионалното развитие и благоустройството: Необходима е стратегия, която да зададе ясните приоритети в регионалното развитие

Г-н Цеков, приемете поздрави от Камарата на строителите в България (КСБ), от Съвета на директорите на в. „Строител“, екипа и от мен за назначаването Ви на тази позиция, както и нашите пожелания за успех. Благодаря Ви, че сме първата печатна медия,…

Министър Андрей Цеков: 2,8 млрд. лв. е проектобюджетът на МРРБ за 2023 г.

Проектобюджетът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2023 г. възлиза на 2,8 млрд. лв. Освен вече изплатените средства от началото на годината, до края на 2023 г. са предвидени допълнителни 400 млн. лв. за текущ ремонт и поддръжка…