КСБ и институциите ще работят за по-ефективно усвояване на еврофондовете

Научените уроци досега – основа за надграждане в бъдеще Камарата на строителите в България, местните власти и държавните институции заедно ще търсят всички инструменти, които могат да ускорят процеса на усвояване на европейските фондове. Диалогът между трите страни ще се…

Експерти обучават кметове с подкрепата на КСБ

Първият от серията семинари с участие на МРРБ и МОСВ ще се проведе в Правец на 5 и 6 април   Отчитайки необходимостта от повишаване на информираността и капацитета на местната власт по отношение на подготовката и успешното реализиране на…

26.5 млн. лева получават 30 общини за предотвратяване на наводнения

Общо 26.5 млн. лева безвъзмездна финансова помощ получават проектите на 30 общини за предотвратяване на наводнения (виж таблицата с бенефициентите по-долу). Днес в Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха подписани договорите за тях. Министърът на регионалното развитие и благоустройството…

Агенция „Водна инфраструктура“ се създава към МРРБ

Зам.-министър Симидчиев покани експерти на Камарата да участват в прегледа на нормативната уредба във водния сектор   Към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще се създаде агенция „Водна инфраструктура“, съобщи зам.-министърът по строителството Добромир Симидчиев, който бе гост…

Договори за внедряване на мерки за енергийна ефективност подписват в МРРБ

Договори за внедряване на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура за 19.7 млн. лева, предоставени от Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., ще бъдат подписани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Бенефициенти са 28 общини извън градските…

Публикувана е тръжна документация по обществена поръчка с предмет: Избор на проектни мениджъри по проект „Енергийно обновяване на българските домове”

Публикувана е тръжна документация по обществена поръчка с предмет: Избор на проектни мениджъри по проект „Енергийно обновяване на българските домове” по схема за безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG161PO001/1.2-01/2011 „Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” със следните обособени позиции:…

Лиляна Павлова ще посети утре Шумен

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова ще посети утре Шумен. Там ще бъдат подписани договорите по схема BG161РО001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” – етап 2 на Оперативна програма „Регионално развитие”…

В МРРБ ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет „Избор на Фонд за жилищно обновяване”

Утре, 3 февруари, от 14.00 часа в зала „Пресцентър” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет „Избор на Фонд за жилищно обновяване“. Оферти за участие в процедурата за…