Обявен е търг за ремонт на обекти на „Столичния електротранспорт“ ЕАД

Обявена е обществена поръчка за избор на изпълнител за обектите на „Столичен електротранспорт“ ЕАД, предвидени за неотложен основен ремонт през 2016 г. Търгът е разделен на две обособени позиции. Първата е за основен ремонт на релсов път и съоръженията му…

Гоце Делчев търси изпълнител за изготвянето на технически паспорти и проекти за ремонт на училища и детски градини

Община Гоце Делчев обяви обществена поръчка за изработване на технически паспорти на две училища, две детски градини, една детска ясла и на Дома на културата, както и проекти за ремонта им. Обявлението е публикувано на сайта на Агенцията за обществени…

9 са офертите за изграждане на интелигентна информационна система по пътищата от I-ви и II-ри клас

Двет са отворените оферти в тръжната процедура за разработване и въвеждане в Агенция „Пътна инфраструктура“ на интелигентна информационна система /ИИС/, включваща автоматизирано събиране на данни за трафика по пътища от I-ви и II-ри клас; предоставяне на данни за пътната обстановка…

Открити са обществените поръчки за текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в Североизточна и Северозападна България

Открити са две обществени поръчки за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Североизточен и Северозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1,…

Обществени поръчки

Обществените поръчки от бр. 33 можете да видите тук

BG кмет все още не предполага, че некомпетентността си личи отдалеко – като черна въшка на бяло чело!

Иван Рачев В миналия брой драснахме няколко реда за една абсурдна поръчка в Града на миньорите. Кратката дописка беше озаглавена „А в Перник си пожелаха за 170 метра обикновена улица… строителен светец”. Идеята ни беше днес да доразкажем историята докрай.…

Избират строителен надзор за обновяването на Централна жп гара-София

Кандидатите за строителен надзор на дейностите по рехабилитация на Централна жп-гара в София могат да подават оферти до 21 януари 2013 г., като предложенията им ще бъдат отворени на следващия ден. Това стана ясно от съобщение на Национална компания „Железопътна …

Строителни и монтажни работи – възложител: „Национална електрическа компания“ ЕАД

Наименование:ВЕЦ „Алеко“ – „Ремонт покрив сградоцентрала Възложител: „Национална електрическа компания“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Довършителни строителни работи Прогнозна стойност: 99 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/10/2012, 17:30 ч.   Виж цялата…

Хидроизолационни работи на покривни конструкции – възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Наименование:Рехабилитация чрез полагане на изолационна суспензия на циментова основа и ремонт на фуги Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Oсн. предмет: Хидроизолационни работи на покривни конструкции Прогнозна стойност: 100 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/09/2012, 16:00…

Строителни работи по полагане на облицовки на тунели – възложител: Национална Електрическа Компания ЕАД

Наименование:Укрепване на дъното на тунел “Алеко” Възложител: Национална Електрическа Компания ЕАД Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на облицовки на тунели Прогнозна стойност: 70 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/09/2012, 17:30 ч.   Виж…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Белово

Наименование:Текущ ремонт на общинска пътна мрежа и улици в населените места в община Белово Възложител: Община Белово Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/09/2012, 17:00 ч.…

Хидроизолационни работи на покривни конструкции – възложител: Тракийски университет, Студентски град

Наименование:Строително-монтажни работи – Текущ ремонт на част от покрив на сграда на ДИПКУ, сектор „Б“. Видовете и количества СМР и изискванията на Възложителя, относно изпълнението на СМР, са подробно описани в техническото задание (Приложение № 1, към поканата) Възложител: Тракийски…