Строителни работи по общо изграждане на мостове – възложител: Община Белослав

Наименование:Изграждане на мост до площад „Белово”, гр.Белослав Възложител: Община Белослав Oсн. предмет: Строителни работи по общо изграждане на мостове Прогнозна стойност: 150 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/09/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Белово

Наименование:Рехабилитация на канализационна и дъждоприемна мрежа в община Белово Възложител: Община Белово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/09/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Работи по ремонт на пътища – възложител: Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Пловдив“

Наименование:Текущ ремонт на горски автомобилен път “Бойково”, подотдел 294 “ц”, на територията на ТП “ДГС – Пловдив Възложител: Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Пловдив“ Oсн. предмет: Услуги по ремонт и поддръжка Работи по ремонт на пътища Прогнозна стойност: 2…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Габрово

Наименование:Обхватът на поръчката включва: 1.Изграждане на външна рампа за инвалиди. 2.Доставка и монтиране на външен вертикален платформен подемник за хора с увреждания, съгласно технически проект; 3.Aдаптиране на съществуващ санитарен възел към специфичните нужди на хората с увреждания. Възложител: Община Габрово…

Строителни и монтажни работи – възложител: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“

Наименование:Изграждане на водомерна шахта на тераса на кота + 0,00 и ресторант на кота – 3,90 в района на резиденция “Лозенец Възложител: Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на…

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: Община Драгоман

Наименование:Основен ремонт на административна сграда с покрив и стълбище – Кметство на с. Габер, община Драгоман Възложител: Община Драгоман Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Прогнозна стойност: 33 333 лева…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Трън

Наименование:Ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа разположена на територията на Община Трън Възложител: Община Трън Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 188 333 лева Срок за получаване на оферти или заявления за…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Трън

Наименование:Ремонт на пътища от четвъртокласната пътна мрежа разположена на територията на Община Трън Възложител: Община Трън Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 188 333 лева Срок за получаване на оферти или заявления за…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Етрополе

Наименование:Изпълнителят ще извърши независим строителен надзор съгласно чл. 168 от Закона за Устройството на територията и НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,…

Стара Загора отчете европоръчка „Три в едно“: калпав проект, опорочен конкурс, глобен изпълнител

Най-после стотиците предупреждения на КСБ и в. „Строител”, че с разпоредбите на ЗОП шега не бива, придобиха конкретни измерения. Преди около месец, в разгара на летните отпуски, изпълнител на инфраструктурна обществена поръчка отнесе финансова санкция в размер на 1,379 млн.…

Обществените поръчки през юли 2012 г. в цифри

√ Обща прогнозна стойност*: 224,4 млн. лв. √ Общ брой на обявленията за обществените поръчки: 188 √ Броят на обявленията за обществени поръчки през последните 3 месеца на 2012 г. остава почти непроменен – около 188. * 1. Прогнозната стойност не е обявена…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения – възложител: Община Петрич

Наименование:Основен ремонт на четири броя спортни площадки Възложител: Община Петрич Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на спортни съоръжения Прогнозна стойност: 76 913 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/09/2012, 16:00 ч.  …