Строителни и монтажни работи – възложител: Община Ловеч

Наименование:Основен ремонт на общинска пътна мрежа: Път LOV 1050 от км15+700 до км.+17+200 до табела с. Владиня-1,5 км. Възложител: Община Ловеч Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици Прогнозна стойност: 128 210,24…

Работи по ремонт на пътища – възложител: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Наименование:Различните типове ремонт се разделят в шест категории: • Ръчни кърпежи • Машинни кърпежи • Изравняване • Локални ремонти • Конструкция • Периметров път – 3 метра широчина Възложител: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД Oсн. предмет: Работи по ремонт…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради – възложител: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД

Наименование:Целта и обхвата на настоящото задание е да се разработи документация във фаза – работен проект, която да се използва при реконструкцията на съоръженията и преоборудването на съществуващите инсталации, намиращи се в ГСМ – Летище Варна, така че да се…

Строителни и монтажни работи – възложител: Комисия за регулиране на съобщенията

Наименование:Текущ ремонт на помещение, в което се намира архив и склад на Комисия за регулиране на съобщенията Възложител: Комисия за регулиране на съобщенията Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Довършителни строителни работи Срок за получаване на оферти или заявления за…

Архитектурно проектиране – възложител: Община Гулянци

Наименование:Изготвяне на работен проект за “Възстановяване на общински пътища: Ремонт на път PVN 1022, /ІІ-11/ – Гиген-Дъбован-Гулянци – /ІІ-11/Участък от Км 1+100 до Км 25+100, L= 24.000 км Възложител: Община Гулянци Oсн. предмет: Архитектурно проектиране Прогнозна стойност: 66 000 лева…

Строителни и монтажни работи – възложител: „Топлофикация София“ ЕАД

Наименование:Ремонтна дейност в почивна база „Искрец“,с. Искрец – собственост на „Топлофикация София“ ЕАД Възложител: „Топлофикация София“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 25 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2012, 17:00 ч.…

Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение – възложител: Столична община

Наименование:Ремонт на прилежащото пространство и подход от бул. „Янко Сакъзов” към общински културен институт – Театър „София” Възложител: Столична община Oсн. предмет: Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение Срок за получаване на оферти или заявления за…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Брацигово

Наименование:Извършване на строителен надзор на обект: „Ограничаване рисковете от наводнения по коритото на река Умишка чрез почистване, надзиждане и укрепване на съществуващи подпорни стени Възложител: Община Брацигово Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 5 950 лева…

Други довършителни строителни работи – възложител: Община Самуил

Наименование:Ремонт на част от двуетажна сграда – административна, ЦОП – с.Самуил Възложител: Община Самуил Oсн. предмет: Други довършителни строителни работи Прогнозна стойност: 10 997 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата…

Работи по поддържане на национални пътища – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование:Поддържане базирано на показатели на изпълнение на АМ „Тракия Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Oсн. предмет: Работи по поддържане на национални пътища Работи по поддръжане на пътища Работи по ремонт на пътища Прогнозна стойност: 5 000 000 лева Срок за получаване…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Чирпан

Наименование:Изпълнение на строително-монтажни работи” в рамките на проект„Изграждане на Център за настаняване от семеен тип – град Чирпан Възложител: Община Чирпан Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове Строителни и монтажни…

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги – възложител: ОДМВР – Плевен

Наименование:Основен ремонт и преустройство на административна сграда в гр.Червен бряг, ул.“Княз Борис I Възложител: ОДМВР – Плевен Oсн. предмет: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги Прогнозна стойност: 25000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/08/2012, 17:00…