Строителни и монтажни работи – възложител: Областна дирекция на МВР Хасково

Наименование:Текущ ремонт на сгради на РУП Харманли ОДМВР Хасково Възложител: Областна дирекция на МВР Хасково Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 4 083 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2012, 17:00 ч.   Виж…

Строителни и монтажни работи – възложител: Областна дирекция на МВР Хасково

Наименование:Текущ ремонт на сгради на ОДМВР Хасково Възложител: Областна дирекция на МВР Хасково Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 108 776 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф.д-р Асен Златаров“

Наименование:Частичен ремонт на покрив и отводняване ; отсдтраняване на щети по стени от земетресението Възложител: Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф.д-р Асен Златаров“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 38 300 лева Срок за получаване на оферти…

Строителни и монтажни работи на пътища – възложител: „ЮЦДП „гр.Смолян ТП „Държавно горско сопанство Златоград“

Наименование:Строителство на временен автомобилен горски път –ІV степен Възложител: „ЮЦДП „гр.Смолян ТП „Държавно горско сопанство Златоград“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 6 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/08/2012, 17:00…

Архитектурно проектиране на сгради – възложител: Община Ветрино

Наименование:Възстановяване на сградата на здравна служба с. Невша Възложител: Община Ветрино Oсн. предмет: Архитектурно проектиране на сгради Прогнозна стойност: 3 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: Столична община

Наименование:Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община” с 2 обособени позиции Възложител: Столична община Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения Прогнозна стойност:…

Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации – възложител: СОУ“Христо Проданов“ гр. Карлово

Наименование:Ремонтни строително- монтажни работи в сградата на СОУ „Христо Проданов” Възложител: СОУ“Христо Проданов“ гр. Карлово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации Довършителни строителни работи Работи по полагане на мазилка Срок за получаване на…

Строителни и монтажни работи – възложител: „ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ“

Наименование:Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на строеж „Многофункционална спортна площадка“ и за текущ ремонт на помещения на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец Възложител: Технически университет – София Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Доспат

Наименование:Реконструкция и изграждане на улична мрежа и площади в населените места от Община Доспат Възложител: Община Доспат Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 1 676 794 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.08.2012 г., 17:00…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за пречистване на вода – възложител: „Софийска вода“ АД

Наименование:Изграждане на огради на санитарно-охранителните зони Възложител: „Софийска вода“ АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за пречистване на вода Прогнозна стойност: 150 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/08/2012,…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Оряхово

Наименование:Упражняване на строителен надзор на подпорни стени в гр. Оряхово Възложител: Община Оряхово Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 2 300 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2012, 17:00 ч.   Виж…

Строителен надзор – възложител: „Летище София“ ЕАД

Наименование:Изпълнение на строително монтажни работи по одобрен проект за разширение галерията на Терминал 2 Възложител: „Летище София“ ЕАД Oсн. предмет: Строителен надзор Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка