Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Рудозем

Наименование:Изготвяне на технически проекти на следните обекти: Спортно-тренировъчна зала, гр. Рудозем, общ. Рудозем, Спортно-тренировъчна площадка за футбол в с.Чепинци, общ. Рудозем и Спортна площадка в с.Елховец, съгласно приложени технически задания към указанията за попълване на офертата.Допълнителна информация и документи, свързани…

Инженерни услуги в строителството – възложител: Община Долни Дъбник

Наименование:Публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП – по чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „ППР – Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина”. Възложител:…

Инженерни услуги в строителството – възложител: Община Долни Дъбник

Наименование:Публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП – по чл.101а, ал.2 от ЗОП за възлагане на поръчка по чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „ППР – Реконструкция на общински път PVN 2061 Долни Дъбник – Градина”. Услугата…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини – възложител: Община Брезник

Наименование:Предвижда се подмяна на покривни материали, без да се засяга конструкцията на покрива на сградата на ЦДГ „Брезица” гр. Брезник Възложител: Община Брезник Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини Прогнозна стойност: 76 927 лева…

Строителни работи на терени на детски площадки – възложител: Столична община

Наименование:Реновиране на два броя детски площадки за възрастова група на ползвателите от 3 до 7 години в двора на ЦДГ 174 ул.Мала планина № 36 в Столична община -район Лозенец Възложител: Столична община Oсн. предмет: Строителни работи на терени на…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Антоново

Наименование:Изграждане на „Общински туристически информационен център – гр. Антоново Възложител: Община Антоново Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 309 946 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.08.2012 г., 12:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Ветово

Наименование:Екотуризъм:Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности Възложител: Община Ветово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на обществени центрове Прогнозна стойност: 1 210 744,40 лева…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Пловдив

Наименование:Извършване на ремонтни дейности (текущ ремонт) Възложител: Община Пловдив Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 170 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 10:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителен надзор – възложител: Община Ситово

Наименование:Избор на изпълнител за извършване на услугата – строителен надзор на обект: „Корекция на дере село Попина, община Ситово Възложител: Община Ситово Oсн. предмет: Строителен надзор Прогнозна стойност: 13 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти – възложител: Община Ябланица

Наименование:Обществената поръчка е с предмет: „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКИ И МЕСТНИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА“ Възложител: Община Ябланица Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти Прогнозна стойност: 133…

Строителни и монтажни работи – възложител: МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД

Наименование:Възстановяване на главно дворно стълбище на МБАЛ „Д-р Атанс Дафовски“ АД гр.Кърджали Възложител: МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Стоманобетонни конструкции – възложител: Община Шумен

Наименование:Текущи ремонти по детски градини, ясли, училища, читалища, културни институти, кухни, социални структури и кабинети училищно и детско здравеопазване на територията на община Шумен Възложител: Община Шумен Oсн. предмет: Стоманобетонни конструкции Работи по ремонт и поддържане на покриви Работи по…