Отвориха офертите за строителството на два участъка от пътя „Слънчев бряг – Бургас”

На 5.04.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на обект:  Път I-9 „Слънчев бряг – Бургас” от км 222+849.41 до км 225+522.39, участък: от км 222+849.41…

Отвориха офертите за строителство на седем обекта от четвърти етап на ОПРР

На 13.03.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за  ”Избор на изпълнител за строителството на 7 /седем/ обекта от четвърти етап на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“. Обектите се финансират със средства от структурните фондове на ЕС…

Отвориха ценовите оферти за идеен и технически проект на пловдивския Околовръстен път

В Агенция „Пътна инфраструктура” бяха отворени ценовите оферти за определяне на изпълнител за изработване на идеен и технически проект на обект: „Околовръстен път на гр. Пловдив – привеждане към габарит Г 20 – участъци: „Път ІІІ-805 „Път І-8 „Пазарджик – Пловдив”…

Отвориха ценовите оферти за рехабилитация на пътя Тръстеник – Ореховица

На 08.02.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител на строителството на обект „Рехабилитация на път III -3004 Тръстеник – Ореховица – път III…

Отварят ценовите оферти за консултант при рехабилитацията на пътя „Александрия – Коритен – Северняк“

  На 02.02.2012 г., в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура с предмет: „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на обект „Рехабилитация на път III – 293 „Александрия…

Отвориха офертите за строителство на „Софийски околовръстен път

Днес в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите за  определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителството на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път в участъка от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“. Бяха…