Строителни и монтажни работи – възложител: Областна дирекция на МВР Хасково

Наименование:Текущ ремонт на сгради на ОДМВР Хасково Възложител: Областна дирекция на МВР Хасково Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 108 776 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи на пътища – възложител: „ЮЦДП „гр.Смолян ТП „Държавно горско сопанство Златоград“

Наименование:Строителство на временен автомобилен горски път –ІV степен Възложител: „ЮЦДП „гр.Смолян ТП „Държавно горско сопанство Златоград“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 6 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/08/2012, 17:00…

Строителни и монтажни работи – възложител: Народен театър „Иван Вазов“

Наименование:Ремонт на съществуваща сграда на ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №28, София, ПИ № 15, кв. 530, м. ГГЦ – зона Г-14, Район „Оборище” Възложител: Народен театър „Иван Вазов“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 1 920 000…

Строителни и монтажни работи – възложител: „ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ“

Наименование:Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на строеж „Многофункционална спортна площадка“ и за текущ ремонт на помещения на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец Възложител: Технически университет – София Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни и разпределителни електропроводи – възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД

Наименование:Комплексен строителен инженеринг (проектиране и изпълнение на строителство) на мълниезащитни въжета по мрежа 110 кV, с вградени оптични влакна и изграждане на комуникационна среда на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД” – реф.№ 072/2012г. – ЗОП Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД Oсн.…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Доспат

Наименование:Реконструкция и изграждане на улична мрежа и площади в населените места от Община Доспат Възложител: Община Доспат Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 1 676 794 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.08.2012 г., 17:00…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за пречистване на вода – възложител: „Софийска вода“ АД

Наименование:Изграждане на огради на санитарно-охранителните зони Възложител: „Софийска вода“ АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за пречистване на вода Прогнозна стойност: 150 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/08/2012,…

Строителен надзор – възложител: „Летище София“ ЕАД

Наименование:Изпълнение на строително монтажни работи по одобрен проект за разширение галерията на Терминал 2 Възложител: „Летище София“ ЕАД Oсн. предмет: Строителен надзор Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ “ ЕАД

Наименование:Извършване на Строително – ремонтни работи в Студентски стол № 1 на „Студентски столове и общежития“ЕАД – в клон в град Шумен Възложител: „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ “ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 29 500 лева…

Работи по демонтаж и подмяна на преносни и разпределителни тръбопроводи – възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Наименование:Подмяна на линии за солна киселина (от рампа за реагенти до IC50S01) с такива от PVC-C Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД Oсн. предмет: Работи по демонтаж и подмяна на преносни и разпределителни тръбопроводи Тръби Прогнозна стойност: 98 000 лева Срок за…

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: Народно читалище „Братан Шукеров – 1953″

Наименование:Строително-монтажни работи във връзка с изпълнение на проект „Ремонт и рехабилитация на сградата на Народно читалище „Братан Шукеров – 1953″ с. Върбина” Възложител: Народно читалище „Братан Шукеров – 1953″ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти – възложител: Община Бяла

Наименование:Основен ремонт на обекти от общинската пътна мрежа на територията на Община Бяла, област Русе Възложител: Община Бяла Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти Прогнозна стойност: 105…