Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи – възложител: Община Роман

Наименование:Изграждане на предпазна дига на р. Искър от ОK46 до ОK51 от регулационния план на гр. Роман Възложител: Община Роман Oсн. предмет: Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи Защитни речни съоръжения срещу наводнения Прогнозна стойност: 745 921,40…

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за изграждане на мост над река „Стряма“ на Път II-56 „Брезово – Пловдив“

На 20.07.2012 г. в Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в открита процедура, по Закона за обществените поръчки, с предмет:  „Избор на изпълнител за изграждане на обект: Пътна варианта и мост над река Стряма на Път II–56 „Брезово – Пловдив“ при…

Покривни работи – възложител: ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“

Наименование:Извършването на ремонта се налага поради лошото състояние на покрива, фасадата и вътрешните помещения в сградата на централния склад в работилница Плевен запад Възложител: ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ Oсн. предмет: Покривни работи Работи по полагане на подови настилки и…

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: Община Нова Загора

Наименование:Обществената поръчка включва: „Основен ремонт ЦДГ №7, гр. Нова Загора“ Възложител: Община Нова Загора Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Монтажни работи на дограма за врати и прозорци Топлоизолационни строителни…

Услуги по проектиране на проучвания – възложител: Община Белица

Наименование:Интегриран воден цикъл на Агломерация“ Белица“ Възложител: Община Белица Oсн. предмет: Услуги по проектиране на проучвания Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи – възложител: Национална здравноосигурителна каса

Наименование:Основен ремонт на сградите на НЗОК в градовете Пазарджик, Добрич, Плевен и Стара Загора, текущ ремонт в Разград, Перник и ЦУ на НЗОК Възложител: Национална здравноосигурителна каса Oсн. предмет: Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи Срок за получаване…

Строителни и монтажни работи – възложител: Национален военноисторически музей

Наименование:Текущ ремонт на сградния фонд на Национален военноисторически музей – София, филиал „Парк-музей на бойната дружба – 1444 г.” – Варна и филиал „Музей на авиацията” – Крумово Възложител: Национален военноисторически музей Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност:…

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД

Наименование:Изграждане на премостващо съоръжение на ГТЛ 2501 над магистрална ВГЛТ 2004 в рудник „Трояново-север”, с. Ковачево Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Срок за получаване на…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради – възложител: Държавна Психиатрична Болница-Ловеч

Наименование:Ремонт на административна сграда Възложител: Държавна Психиатрична Болница-Ловеч Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради Прогнозна стойност: 102 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/08/2012, 13:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД

Наименование:Земни работи в района на тупика на ж.п. коловозите на претоварен пункт в рудник „Трояново-север” Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2012, 15:00 ч.   Виж цялата…

Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища – възложител: Община Трявна

Наименование:Изпълнение на СМР на обекти от поименния списък на Капиталовата програма за 2012 година в бюджета на община Трявна Възложител: Община Трявна Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка, без тази за пътища Работи по ремонт на спортни…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Септември

Наименование:Извършване на строително- ремонтни дейности на обект:Ремонт на път ІV-80332 „с.Славовица-гр.Ветрен“ от км.1+000 до км.4+446.35 и 4+446.35 до 5+354 Възложител: Община Септември Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 107 666 лева Срок за…