Строителни и монтажни работи – възложител: Община Ветово

Наименование:Екотуризъм:Перспектива за развитие на две малки трансгранични общности Възложител: Община Ветово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни работи по изграждане на пешеходни пътеки/алеи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на обществени центрове Прогнозна стойност: 1 210 744,40 лева…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Пловдив

Наименование:Извършване на ремонтни дейности (текущ ремонт) Възложител: Община Пловдив Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 170 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 10:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителен надзор – възложител: Община Ситово

Наименование:Избор на изпълнител за извършване на услугата – строителен надзор на обект: „Корекция на дере село Попина, община Ситово Възложител: Община Ситово Oсн. предмет: Строителен надзор Прогнозна стойност: 13 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Строителни работи по възстановяване и възобновяване – възложител: НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“

Наименование:Ремонт на компрометирани участъци от покрива на сградата на театър, създаване на нови трасета за отвеждане на дъждовна вода, хидроизолации, ремонт и реставрация на скулптурни фигури по южната и северна фасади, отстраняване на течове и полагане на хидроизолация, демонтаж на…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти – възложител: Община Ябланица

Наименование:Обществената поръчка е с предмет: „РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНСКИ И МЕСТНИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА ЯБЛАНИЦА“ Възложител: Община Ябланица Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти Прогнозна стойност: 133…

Строителни и монтажни работи – възложител: МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД

Наименование:Възстановяване на главно дворно стълбище на МБАЛ „Д-р Атанс Дафовски“ АД гр.Кърджали Възложител: МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: СО – район „Подуяне“

Наименование:Извършване на строително-ремонти работи в училища и детски заведения на територията на район „Подуяне Възложител: СО – район „Подуяне“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 236 333 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/07/2012,…

Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи – възложител: Община Любимец

Наименование:Предметът на поръчката включва изготвяне на технически проекти за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Белица и с. Георги Добрево, Община Любимец Възложител: Община Любимец Oсн. предмет: Услуги по проектиране и конструиране на тръбопроводи Прогнозна стойност: 53 000 лева…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Антон

Наименование:Аварийни Строително -въстановителни работи, „РЕМОНТ НА ПРАВОСЛАВЕН ХРАМ“СВ.ПРОРОК ИЛИЯ“ С.АНТОН, ОБЩИНА АНТОН Възложител: Община Антон Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Прогнозна стойност: 135 576,09 лева…

Строителни и монтажни работи – възложител: 49.ОУ“Бенито Хуарес“

Наименование:Ремонт-възстановителни работи в двора на 49.ОУ“Бенито Хуарес“,гр.София,съгласно подробна количествена сметка. Възложител: 49.ОУ“Бенито Хуарес“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 45 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Работи по полагане на мазилка – възложител: ОУ „Васил Априлов“

Наименование:Извършване на СМР- АС работи в сграда на ОУ „Васил Априлов” гр.Бургас, съгласно количествена сметка Възложител: ОУ „Васил Априлов“ Oсн. предмет: Работи по полагане на мазилка Работи по боядисване Монтажни работи на врати, прозорци и техните каси и прагове Прогнозна…

Архитектурно проектиране – възложител: Община Берковица

Наименование:Да се изготви Работен проект придружен с всички части, които да са съобразени с техническото задание и с действащите норми и изисквания за закриване, рекултивация и следексплоатационни грижи за депата предвидени за закриване Възложител: Община Берковица Oсн. предмет: Архитектурно проектиране…