Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Брацигово

Наименование:Извършване на строителен надзор на обект: : “Строеж канализация с.Козарско,подобект : „Модулна пречиствателна станция за битови отпадни води”МоПС2х500ЕЖ” Възложител: Община Брацигово Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 3 750 лева Срок за получаване на оферти или…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Ветрино

Наименование:Аварийно почистване на дере преминаващо през с.Неофит Рилски Възложител: Община Ветрино Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 4 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06/08/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: Народен театър „Иван Вазов“

Наименование:Ремонт на съществуваща сграда на ул.“Св. Св. Кирил и Методий“ №28, София, ПИ № 15, кв. 530, м. ГГЦ – зона Г-14, Район „Оборище” Възложител: Народен театър „Иван Вазов“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 1 920 000…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Доспат

Наименование:Реконструкция и изграждане на улична мрежа и площади в населените места от Община Доспат Възложител: Община Доспат Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 1 676 794 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.08.2012 г., 17:00…

Строителни и монтажни работи – възложител: Основно училище „Св. Иван Рилски“

Наименование:Изграждане на Център за интегриране на информационни методи и технологии в образованието Възложител: Основно училище „Св. Иван Рилски“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 110 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 01/08/2012, 16:00…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за пречистване на вода – възложител: „Софийска вода“ АД

Наименование:Изграждане на огради на санитарно-охранителните зони Възложител: „Софийска вода“ АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на съоръжения за пречистване на вода Прогнозна стойност: 150 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/08/2012,…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Съединение

Наименование:Изработване на инвестиционен проект, фаза «ТЕХНИЧЕСКИ» с обект „Окончателно завършване корекцията на р. Потока в регулацията на гр. Съединение Възложител: Община Съединение Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 65 000 лева Срок за получаване на оферти…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Септември

Наименование:Извършване на строително- ремонтни дейности на обект:Ремонт на път ІV-80332 „с.Славовица-гр.Ветрен“ от км.1+000 до км.4+446.35 и 4+446.35 до 5+354 Възложител: Община Септември Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 107 666 лева Срок за…

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения – възложител: „Водоснабдяване и канализация“ ООД

Наименование:Строително ремонтни дейности по хидроизолации на резервоар за питейна вода- „Преходен водоем“ в землището на с. Буковец, общ. Бяла Слатина

Работи по ремонт на пътища – възложител: Община Бяла Слатина

Наименование: Ремонт на общинска пътна мрежа Възложител: Община Бяла Слатина Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води – възложител: Община Трявна

Наименование:Инженеринг (проектиране в работна фаза и авторски надзор по изпълнението, изграждане, доставка и монтаж на оборудване с обучение на персонала и пус кане в екплоатация) на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), довеждащ колектор и довеждаща техническа инфраструктура гр. Трявна…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Провадия

Наименование:Възстановяване на пътен мост в с. Славейково Възложител: Община Провадия Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 2 337 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка