Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Костинброд

Наименование:Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството за обекти на територията на община Костинброд Възложител: Община Костинброд Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 46 250 лева Срок за получаване на оферти…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Якимово

Наименование:Ремонт на „Домашен социален патронаж“ – с. Якимово Възложител: Община Якимово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Гълъбово

Наименование:Ремонт на ул.“Алеко Константинов“, гр.Гълъбово Възложител: Община Гълъбово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 110 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/07/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: Район „Централен“ – Община Пловдив

Наименование:Строително монтажни работи на строеж: Детска градина в УПИ ХІV, кв. 523 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив Възложител: Район „Централен“ – Община Пловдив Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части…

Строителни и монтажни работи на пътища – възложител: Община Русе

Наименование:Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе Възложител: Община Русе Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 200 690 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/07/2012, 12:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: ДП „Транспортно строителство и възстановяване“

Наименование:Подмяна на дограми в сградата на хотел „Дряново” – град Дряново Възложител: ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове – възложител: Община Хасково

Наименование:ЦНСТ, УПИ II, кв. 798 и УПИ XV, кв. 63 по плана на гр. Хасково Възложител: Община Хасково Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове Прогнозна стойност: 1 163 650,40  лева Срок за получаване на…

Услуги, свързани с недвижими имоти -възложител: Община Неделино

Наименование:Изграждане на туристическа пътека Неделино Възложител: Община Неделино Oсн. предмет: Услуги, свързани с недвижими имоти Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/07/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Лесичово

Наименование:Изготвяне на технически проект: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово“, Възложител: Община Лесичово Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 16 300 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/07/2012, 09:00…

Строителни и монтажни работи – възложител: „Пристанище Варна“ ЕАД

Наименование:Рехабилитация подкранов път 16 к.м. /инв. № 1652/, Пристанище Варна Запад Възложител: „Пристанище Варна“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Павликени

Наименование:Основен ремонт на сгради -общинска собственост в гр.Бяла Черква и в село Стамболово Възложител: Община Павликени Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни и монтажни работи…

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения – възложител: Община Костинброд

Наименование:Изграждане на подпорна стена по ул. „Крайбрежна“, гр. Костинброд Възложител: Община Костинброд Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения Строителни и монтажни работи на съоръжения за защита на бреговата ивица Срок за получаване на оферти или заявления за…