Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилища за хора, нуждаещи се от социални услуги – възложител: Община Сандански

Наименование:ИЗГРАЖДАНЕ НА 1 БРОЙ „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ“ В УПИ ХV, КВ.4, С. ЛЕШНИЦА И 1 БРОЙ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“В УПИ V, КВ.11, С. ВЪЛКОВО Възложител: Община Сандански Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилища…

Строителни и монтажни работи – възложител: НПГПТО „М.В.Ломоносов“

Наименование:Работите, предвидени за ремонт, включват: Архитектурно-строителна част – мазилки, шпакловки, боядисване, настилки, облицовки, ремонт керемиден и плосък покрив. Електроинсталация – подмяна електроинсталация, ключове, контакти, осветителни тела. ВиК инсталация – частична подмяна на стари метални отклонения към стаи и кабинети Възложител:…

Строителни и монтажни работи – възложител: Технически университет – Габрово

Наименование:Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки – Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и AL и топлоизолация на фасадните стени на Учебен корпус № 3 – Ректорат при ТУ – Габрово Възложител: Технически…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Първомай

Наименование:Строителството на обекта третира ремонтни работи на два моста в с. Езерово, община Първомай Възложител: Община Първомай Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 199 266 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2012, 16:30 ч.…

Услуги по проектиране на проучвания – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование:Изпълнение на проучвателно-проектантски работи за обект: Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път III-7008 „Елхово – Изгрев – М.Манастир – Г. Манастир – Скалица” от км 18+070 до км 18+270 Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Oсн. предмет: Услуги по проектиране…

Услуги по проектиране и конструиране на мостове – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование:Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обекти Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Oсн. предмет: Услуги по проектиране и конструиране на мостове Прогнозна стойност: 30 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2012, 17:00 ч.…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради – възложител: ЕВН България Електроразпределение АД – в

Наименование:Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуваща сграда в Клиентски Енерго Център Асеновград Възложител: ЕВН България Електроразпределение АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради Срок за получаване на оферти или заявления за участие: .07.2012 г., 15:00 ч.…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини – възложител: Община Аксаково

Наименование:Разширение – изграждане на нов корпус на ОДЗ „Дружба” гр. Аксаково Възложител: Община Аксаково Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини Прогнозна стойност: 470 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Строителни и монтажни работи на пътища – възложител: Община Кресна

Наименование:Ремонт на общинси път ІV – 10065 гр.Кресна – с.Влахи, съгласно количествена сметка Възложител: Община Кресна Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 35 833 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2012, 09:00…

Строителни и монтажни работи – възложител: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана

Наименование:Строителни и монтажни работи във връзка с ремонт на отделение по акушерство и гинекология и в отделение по неонатология в лечебното заведение Възложител: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 200 000 лева…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Наименование:Проектиране на тема: Ремонт на сгради и райони в ОРУ Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2012, 16:00  ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи -възложител: Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет

Наименование:Строително – ремонтни дейности на приемните помещения, изграждане и оборудване на перални и сушилни, помещения за готвене и всекидневни на три етажа в Регистрационно-приемателен център /РПЦ/ – София, териториално поделение на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет, гр.София, ул.“Монтевидео“…