Строителни и монтажни работи – възложител: Предрпиятие „Водонелектрически централи“

Наименование:Ремонт покриви на сградоцентралата на ВЕЦ „Бели Искър Възложител: Предрпиятие „Водонелектрически централи“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/06/2012, 12:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Кочериново

Наименование:Извършване на неотложни укрепителни мероприятия – стоманобетонни подпорни стени за укрепяване на южния скат на р. Рилска, с. Бараково, община Кочериново Възложител: Община Кочериново Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 200 000  лева Срок за получаване на оферти…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Тополовград

Наименование:Избор на изпълнител за предоставяне на проектантски услуги, които включват: Проектиране на обекти с работни заглавия както следва: 1. Фаза технически проект – „Възстановяване и рехабилитация на общинска пътна мрежа, община Тополовград“; 2. Фаза технически проект – „Възстановяване на улични…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Ардино

Наименование:Изграждане на подпорни стени на пътя за с. Русалско и на ул. „Митко Палаузов“, гр. Ардино Възложител: Община Ардино Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 264 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2012,…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Гърмен

Наименование:Изграждане на подпорна стена на улица между о.т. 11-20 по плана на с. Осиково Възложител: Община Гърмен Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 98 668 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2012, 17:00 ч.…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Гурково

Наименование:„Ремонт на общински пътища и улици в община Гурково“ – „Направа кръпки на улици в гр. Гурково“, „Ремонт на път SZR 2101 от края на границата на общ. Николаево – Брестова – Дворище – Жълтопоп“ и „Ремонт на път SZR…

Борисов даде старт в Бургас на най-големия инвестиционен проект в Европа за тази година

Министър-председателят Бойко Борисов участва днес в церемония по поставяне на символичния първи камък на комплекс за преработка на тежки отпадъци в „Лукойл Нефтохим Бургас”. Само шест държави в света имат инсталации от типа „Хидрокрекинг на Гудрон” и изграждането на подобни…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Летница

Наименование:Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти, както следва: 1.Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030 2.Реконструкция на улична пътна мрежа на гр.Летница, част от бул. «България» 3.Ремонт улична мрежа – Община Летница 4.Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Нови пазар

Наименование:Текущ ремонт на улици и площади в Община Нови пазар Възложител: Община Нови пазар Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 62 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/06/2012, 16:00 ч.   Виж цялата…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Столична община, район „Сердика“

Наименование:Подмяна на съществуваща дограма с PVC дограма със стъклопакет, доставка и монтаж на AL врати в 48 ОДЗ „Братя Грим”, 14 СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, 59 ОУ „Васил Левски” и 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, включително обръщане…

Строителни и монтажни работи – възложител: СОУ „Димитър Благоев“ – град Свищов

Наименование:Изпълнение на строително-монтажни работи по три възлови зони – „Юг“, „Север“ и „Изток“, във външен двор на СОУ „Димитър Благоев“ – град Свищов – I етап Възложител: СОУ „Димитър Благоев“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 136 376…

Ловеч с нова ВиК-мрежа за 7.7 млн.

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Ловеч Минчо Казанджиев подписаха договор за изграждане и модернизация на близо 13 км. ВиК мрежа. Проектът е на стойност 7,7 млн. лева по Оперативна програма „Околна среда“, съобщават от КРОСС.…