Строителни и монтажни работи – възложител: Община Пещера

Наименование:на фонтан в Централна градска част на гр. Пещера Възложител: Община Пещера Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения Строителни и монтажни работи на инсталации Строителни и монтажни работи на електрически…

Строителни и монтажни работи на подходни пътища – възложител: Община Добрич

Наименование:Изграждане на подход с прилежащи паркоместа в междублоково пространство по ул.“Захари Стоянов“ №1 Възложител: Община Добрич Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на подходни пътища Прогнозна стойност: 50 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29/05/2012,…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Якоруда

Наименование:Строително – монтажни дейности по реконструиране на част от партерното ниво на съществуващата пететажна сграда с цел преустройството й в обществена кухня за нуждите на проект „Разкриване на социално предприятие – обществена трапезария на територията на гр.Якоруда Възложител: Община Якоруда…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Момчилград

Наименование:Основен ремонт на пътна мрежа в населени места на община Момчилград за 2012г. Възложител: Община Момчилград Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 212 502 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/05/2012, 12:00 ч.  …

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища – възложител: Община Горна Оряховица

Наименование:Текущ ремонт улици в гр. Горна Оряховица и населените места на територията на община Горна Оряховица Възложител: Община Горна Оряховица Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища Прогнозна стойност: 103 333 лева Срок за получаване…

Услуги по почистване на канализационни тръби, колектори или отводнителни канали – възложител: Община Калояново

Наименование:Почистване на речни корита и канали на територията на община Калояново Възложител: Община Калояново Oсн. предмет: Услуги по почистване на канализационни тръби, колектори или отводнителни канали Прогнозна стойност: 22 500  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради – възложител: Община Любимец

Наименование:Изготвяне на технически инвестиционни проекти за следните обособени позиции: 1.Ремонт на спортна зала и прилежащ терен към нея в гр.Любимец. 2. Нова спортна площадка в с.Белица, община Любимец Възложител: Община Любимец Oсн. предмет: Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Разлог

Наименование: Текущ ремонт на сградата на Начално училище „Св. Св.Кирил и Методий Възложител: Община Разлог Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 179 970  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 25/04/2012, 16:00 ч.   Виж цялата…

Други специализирани строителни и монтажни работи, без покривни работи – възложител: Община Созопол

Наименование:дейности по СМР – аварийно конструктивно укрепване и заздравяване на зидове и кули, съгласно конструктивна експертиза , съгласувана с Министерство на културата Възложител: Община Созопол Oсн. предмет: Други специализирани строителни и монтажни работи, без покривни работи Прогнозна стойност: 240 000…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Лясковец

Наименование:Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 год. Възложител: Община Лясковец Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 103 655 лева Срок за получаване на оферти или заявления…

Работи по ремонт на пътища – възложител: Община Марица

Наименование:Текущ ремонт на асфалтова настилка по вътрешна улична мрежа в населените места на Община Марица Възложител: Община Марица Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Прогнозна стойност: 228 000  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/04/2012,…

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища – възложител: Община Костинброд

Наименование:Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд Възложител: Община Костинброд Oсн. предмет: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища; Строителни работи…