Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: ЕВН България Топлофикация ЕАД

Наименование:Реновиране и ремонт на сграда склад 51 на територията на ТЕЦ „Пловдив Север“, „ЕВН България Топлофикация“ ЕАД, гр. Пловдив Възложител: ЕВН България Топлофикация ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях…

Строителни и монтажни работи – възложител: „ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ“

Наименование:Извършване на строителни и монтажни работи за изпълнение на строеж „Многофункционална спортна площадка“ и за текущ ремонт на помещения на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – гр. Правец Възложител: Технически университет – София Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи…

Строителен надзор – възложител: „Летище София“ ЕАД

Наименование:Изпълнение на строително монтажни работи по одобрен проект за разширение галерията на Терминал 2 Възложител: „Летище София“ ЕАД Oсн. предмет: Строителен надзор Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/08/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Исперих

Наименование:„Строително монтажни работи на общинска улична мрежа в гр. Исперих, общинска пътна мрежа и основен ремонт на покрива на ЦДГ „Щастливо детство” гр. Исперих Възложител: Община Исперих Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 204 917 лева Срок за…

Строителни и монтажни работи – възложител: Национален военноисторически музей

Наименование:Текущ ремонт на сградния фонд на Национален военноисторически музей – София, филиал „Парк-музей на бойната дружба – 1444 г.” – Варна и филиал „Музей на авиацията” – Крумово Възложител: Национален военноисторически музей Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност:…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Септември

Наименование:Извършване на строително- ремонтни дейности на обект:Ремонт на път ІV-80332 „с.Славовица-гр.Ветрен“ от км.1+000 до км.4+446.35 и 4+446.35 до 5+354 Възложител: Община Септември Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 107 666 лева Срок за…

Строителни и монтажни работи – възложител: Технически университет – Габрово

Наименование:Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки – Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и AL и топлоизолация на фасадните стени на Учебен корпус № 3 – Ректорат при ТУ – Габрово Възложител: Технически…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Столична община, район „Сердика“

Наименование:Подмяна на съществуваща дограма с PVC дограма със стъклопакет, доставка и монтаж на AL врати в 48 ОДЗ „Братя Грим”, 14 СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, 59 ОУ „Васил Левски” и 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, включително обръщане…

Строителни и монтажни работи – възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Наименование:Строителен ремонт на КПП – “Обзорно място”, “Запад”, Дежурна част и КПП “Валя” и прилежащи помещения Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофункционални сгради Строителни и монтажни работи…

Бойко Борисов: В условията на криза инвестираме 8.5 млн. лв. в изграждането на Национален антидопингов център в България

„В условията на криза правителството инвестира 8.5 млн. лв. за изграждането на Национален антидопингов център с най-добра апаратура. Надявам се до месец октомври лабораторията да бъде лицензирана.” Това заяви министър-председателят Бойко Борисов след като заедно с вицепремиера и министър на…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Ардино

Наименование:Изпълнение на СМР по проект: „По Дяволския мост – към райските пътеки в Ардино” Възложител: Община Ардино Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи, Строителни работи по възстановяване и възобновяване, Строителни работи по реставрация Строителни работи на терени на съоръжения за…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради на специализирани лечебни заведения – възложител: Министерство на здравеопазването

Наименование:Извършване на строително-монтажни и строително ремонтни работи в 11 (единадесет) лечебни заведения Възложител: Министерство на здравеопазването Описание: Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в 11 (единадесет) лечебни заведения”. Изпълнението на предмета на обществената поръчка е групирана в 11 (единадесет) обособени…