Строителни и монтажни работи – възложител: Община Ардино

Наименование:Изграждане на подпорни стени на пътя за с. Русалско и на ул. „Митко Палаузов“, гр. Ардино Възложител: Община Ардино Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 264 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/06/2012,…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Гърмен

Наименование:Изграждане на подпорна стена на улица между о.т. 11-20 по плана на с. Осиково Възложител: Община Гърмен Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 98 668 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/06/2012, 17:00 ч.…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Гурково

Наименование:„Ремонт на общински пътища и улици в община Гурково“ – „Направа кръпки на улици в гр. Гурково“, „Ремонт на път SZR 2101 от края на границата на общ. Николаево – Брестова – Дворище – Жълтопоп“ и „Ремонт на път SZR…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Летница

Наименование:Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти, както следва: 1.Ремонт на общински пътища LOV1064/LOV1030 2.Реконструкция на улична пътна мрежа на гр.Летница, част от бул. «България» 3.Ремонт улична мрежа – Община Летница 4.Текущ ремонт и поддържане на републиканските пътища в…

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: Държавна психиатрична болница „Д-р Г.Кисьов“

Наименование:Извършване на СМР на пето мъжко отделение в ДПБ „Д-р Г.кисьов“ гр.Раднево съобразно количествено стойностна сметка Възложител: Държавна психиатрична болница „Д-р Г.Кисьов“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Срок за…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Нови пазар

Наименование:Текущ ремонт на улици и площади в Община Нови пазар Възложител: Община Нови пазар Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 62 500 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/06/2012, 16:00 ч.   Виж цялата…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Столична община, район „Сердика“

Наименование:Подмяна на съществуваща дограма с PVC дограма със стъклопакет, доставка и монтаж на AL врати в 48 ОДЗ „Братя Грим”, 14 СОУ „Проф. д-р Асен Златаров”, 59 ОУ „Васил Левски” и 60 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, включително обръщане…

Строителни и монтажни работи – възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Наименование:Строителен ремонт на КПП – “Обзорно място”, “Запад”, Дежурна част и КПП “Валя” и прилежащи помещения Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многофункционални сгради Строителни и монтажни работи…

Строителни и монтажни работи – възложител: СОУ „Димитър Благоев“ – град Свищов

Наименование:Изпълнение на строително-монтажни работи по три възлови зони – „Юг“, „Север“ и „Изток“, във външен двор на СОУ „Димитър Благоев“ – град Свищов – I етап Възложител: СОУ „Димитър Благоев“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 136 376…

Бойко Борисов: В условията на криза инвестираме 8.5 млн. лв. в изграждането на Национален антидопингов център в България

„В условията на криза правителството инвестира 8.5 млн. лв. за изграждането на Национален антидопингов център с най-добра апаратура. Надявам се до месец октомври лабораторията да бъде лицензирана.” Това заяви министър-председателят Бойко Борисов след като заедно с вицепремиера и министър на…

Вежди Рашидов и Лиляна Павлова провериха напредъка по архитектурния комплекс „Сердика“

Министрите Вежди Рашидов и Лиляна Павлова инспектираха строително-монтажните работи на Първи етап от проекта „Античен културно-комуникационен комплекс „Сердика” (съвременното ниво на пл. „Независимост”), съобщават от КРОСС. Проектът на обща стойност 15 801 989 лв. се финансира по Оперативна програма „Регионално…

На 1 юни Община Стара Загора подписва договора за Интегриран воден проект

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров и министърът на околната среда и водите Нона Караджова ще подпишат договор за изпълнение на „Интегриран воден проект за Стара Загора“, на стойност 39 млн. лева по Оперативна програма „Околна среда“, съобщават от пресцентъра…