Работи по ремонт на пътища – възложител: Община Сандански

Наименование:Рехабилитация на път BLG 2230/І-1, Струмяни- Сандански/-Плоски, от км.3+800 до км.6+800 Възложител: Община Сандански Oсн. предмет: Работи по ремонт на пътища Прогнозна стойност: 390 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02.07.2012 г., 17:00 ч.   Виж…

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка – възложител: Община Тополовград

Наименование:Поръчката включва изпълнението на асфалтови работи по полагане на пътни настилки на пътища от ОПМ и улична мрежа на гр.Тополовград Възложител: Община Тополовград Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка Строителни работи по…

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения – възложител: ОП“Градини и паркове“ – Община Пловдив

Наименование:Проектиране и изграждане на поливни системи по средни разделителни ивици по булеварди на гр. Пловдив и в парк „Цар Симеоновата градина“ Възложител: ОП“Градини и паркове“ – Община Пловдив Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения Строителни и монтажни…

Строителен надзор – възложител: Община Пловдив

Наименование:Строителен надзор при изпълнението на СМР по договор за строителство с предмет: Частичен основен ремонт на сградата на ЦДГ „Лилия“, гр. Пловдив, район „Източен“ /обект №1/; 2 Възложител: Община Пловдив Oсн. предмет: Строителен надзор Прогнозна стойност: 30 665 лева Срок…

Строителни и монтажни работи – възложител: Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“-Велинград

Наименование:Ремонт на парокотелно и отоплителна инсталация в ПГИТ „Ал. Константинов“- Велинград Възложител: Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“-Велинград Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на инсталации Прогнозна стойност: 95 000 лева Срок за получаване…

Строителни и монтажни работи – възложител: Почивна база „Слънчев бряг“ Министерски съвет

Наименование:Ремонт и реконструкция на система за БГВ чрез слънчева инсталация за топла вода с принудителна циркулация (затворена индиректна схема), съгласно технически проект, част „Топлоснабдяване“ и одобрена количествена сметка, неразделна част от настоящата покана Възложител: Почивна база „Слънчев бряг“ Министерски съвет…

Строителни и монтажни работи – възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД

Наименование:Ремонт пешеходна алея, централни стълби и ревизионни шахти пред Административната сграда на рудник „Трояново-север”, с.Ковачево Възложител: „Мини Марица-изток“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/06/2012, 15:00 ч.   Виж цялата…

Строителни и монтажни работи – възложител: Софийска Община

Наименование:Асфалтиране на спортна площадка и направа на подстъп към нея в 201 ОУ „Св.св.Кирил и Методий“-с.Лозен Възложител: Софийска Община Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни…

Строителни и монтажни работи на покривни конструкции – възложител: Община Русе

Наименование:Укрепване на покривна конструкция и каменен корниз на СОУ „Хр.Ботев”, гр.Русе Възложител: Община Русе Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на покривни конструкции Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/05/2012, 12:00 ч.   Виж цялата поръчка

Хидроизолационни работи на покривни конструкции – възложител: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Наименование:Ремонт на покривна хидроизолация на сградата на Студентско общежитие № 3 и на блок А на Факултета по обществени науки, гр. Бургас, бул. „Проф. Якимов“ № 1, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Възложител: Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Oсн. предмет:…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Симеоновград

Наименование:Основен ремонт на сградата на Дневен център за възрастни хора с увреждания -гр.Симеоновград Възложител: Община Симеоновград Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни и монтажни работи…

Започва проверка на булеварди и улици, асфалтирани със средства от 50-милионния заем

Община Пловдив започва проверка на улици и булеварди, асфалтирани със средствата от изтегления заем на стойност 50 мил. Средствата са осигурени по времето на Иван Чомаков, съобщават от Plovdiv24.bg. Това съобщи кметът Иван Тотев, като поясни, че инспекцията стартира от тази седмица. „Ще…