Хидроизолационни работи на покривни конструкции – възложител: Тракийски университет

Наименование:Строително-монтажни работи по възстановяване на съществуваща сграда „Спортен комплекс“ на факултет „Техника и технологии“ гр. Ямбол Възложител: Тракийски университет Oсн. предмет: Хидроизолационни работи на покривни конструкции Монтажни работи на дограма за врати и прозорци Работи по полагане на подови настилки…

Топлоизолационни строителни работи – възложител: Софийска Община, р-н „Връбница“

Наименование:Топлоизолация на фасадни стени, подмяна на водосточни тръби, подмяна и ремонт на метални решетки над англ. двор, демонтаж на дървена дограма и монтаж на РVС дограма Възложител: Софийска Община, р-н „Връбница“ Oсн. предмет: Топлоизолационни строителни работи Прогнозна стойност: 198 752…

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи – възложител: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД

Наименование:Обезопасяване на прилежащия скат над експлоатационна сграда на язовир „Цанков камък” Възложител: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД Oсн. предмет: Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30/05/2012, 17:00 ч.   Виж…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Искър

Наименование:Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ–гр. Искър Възложител: Община Искър Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 925 174 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.06.2012 г., 17:00 ч.…

Чест прави на строителните фирми, че запазиха ядрото от добри специалисти

Инж. Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика Чест прави на строителните фирми, че запазиха ядрото от добри специалисти МТСП подкрепя бранша в процеса на подобряване безопасността на труда в строителството   Инж. Тотю Младенов става министър на труда…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи – възложител: Община Пловдив

BG-Пловдив: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на разпределителни водопроводи 2012/S 73-119885 Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ №1, Дирекция „Правно-нормативно обслужване“, attn: Евелина Палчева, БЪЛГАРИЯ-4000-Пловдив. Tel. +359 32656736. E-mail: evelina_pal4eva@abv.bg. Fax +359 32656713. (Приложение към Официален вестник на Европейския…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Айтос

Наименование:Ремонт на улични и тротоарни настилки Възложител: Община Айтос Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи; Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях; Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на…

На север от столицата, на юг от Стара планина

В сезона на строителните ремонти да погледнем с добро око на затрудненията по пътищата   Амбициозната строителна програма на Столичната община за ремонт на мостовите съоръжения на обща стойност 7,3 млн. лв. беше достатъчно предизвикателство да обходим надлъж и нашир…

Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение – възложител: Столична Община

Наименование:Ремонт, възстановяване и обновяване на паркове и градски пространства на територията на Столична община по обособени позиции Възложител: Столична Община Oсн. предмет: Строителни работи на терени на съоръжения за отдих и развлечение Срок за получаване на оферти или заявления за…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Лясковец

Наименование:Основен ремонт на улиците в населените места и общинската пътна мрежа на територията на община Лясковец през 2012 год. Възложител: Община Лясковец Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 103 655 лева Срок за получаване на оферти или заявления…

Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища – възложител: Община Костинброд

Наименование:Основен и текущ ремонт, рехабилитация на пътища и улици и поддържане на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Костинброд Възложител: Община Костинброд Oсн. предмет: Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища; Строителни работи…

Минимални изисквания относно водното замърсяване и лимити за шум при третиране на строителни отпадъци

Вследствие на извършени проучвания през миналата година Комисията на Европейския съюз написа доклад относно минималните изисквания за третиране на отпадъци в страните членки. В него беше извършен анализ на съществуващите регулации и на приетите директиви за обработка и третиране на…