Строителни и монтажни работи – възложител: Община Ботевград

Наименование:Частично изграждане на канализационна мрежа по част от ул. „Иван Рилски“ и ул.“Св.Св.Кирил и Методий Възложител: Община Ботевград Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 90 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/04/2012 17:00…

Строителни и монтажни работи – възложител: Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност

Наименование:Извършване на ремонтни работи в работните помещения на втори етаж и реновиране на фасадата в ТД“Бургас“ при КУИППД, гр. Бургас, ул. „Филип Кутев“ № 26А Възложител: Комисия за установяване на имущество придобито от престъпна дейност Oсн. предмет: Строителни и монтажни…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Горна Малина

Наименование:Подмяна на магистрален водопровод с. Долно Камарци – с. Стъргел; Изграждане на допълнителен акумулиращ обем – напорен резервоар с обем с обем 250 куб. м; Подмяна на главен водопроводен клон в с. Горна Малина от О.К. 1 до О.К. 209;…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Бургас

Наименование:Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 14 „Изгрев“ – гр. Бургас Възложител: Община Бургас Описание: „Изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ № 14 „Изгрев“ – гр. Бургас“.…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Девня

Наименование:Строително-монтажни работи по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво развитие Възложител: Община Девня Описание: Предмет на поръчката «Строително-монтажни работи по инфраструктурен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Девня, съпътстваща устойчиво…

Строителни и монтажни работи по реконструкция на главни водопроводи – възложител: Община Гълъбово

Наименование:Реконструкция на селищна водопроводна мрежа село Мъдрец, община Гълъбово Възложител: Община Гълъбово Описание: Съгласно проектната документация, като предмет на строителството е реконструкция на част от водоснабдителната система на с. Мъдрец, включваща най – често авариращи водопроводни клонове от амортизирани и…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Бургас

Наименование:Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас Възложител: Община Бургас Описание: Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв.Горно Езерово, гр.Бургас, Община Бургас“, Подобект 2: „Пречиствателна станция за отпадъчни…

„Умна” боя засича пукнатини в строителни съоръжения

След като се построят мостове, вятърни турбини и минни тунели, има нужда от непрекъсната инспекция за проверка на състоянието им. Тя обикновено се извършва трудно, което значи и много пари. Ако една повреда може да бъде засечена, преди да се…

Възложител: Община Разград, Oсновен предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на исторически паметници или мемориали

Наименование:Изпълнение на строителство, включващо строителни, монтажни и консервационно – реставрационни работи Възложител: Община Разград Описание: 1. Консервационно – реставрационни работи, реконсервация, експониране и социализиране на археологически обекти и крепостна стена на територията на НАР „Абритус“; 2.Развитие на необходимата за атракцията…

Бетонът и материалите за довършителни работи остават без промяна

Застоят в строителството се отразява и по обратен начин на цените на част от строителните материали. Оказва се, че цените на бетона не са мръднали през почти цялата минала година, като повечето фирми продължават и в момента да продават на…

Поскъпването на горивата свива пазара на строителни материали

Три основни икономически тенденции в страната ни, а и в Европейския съюз са повлияли върху пазара на строителни материали през изминалата 2011 г., показа проучване на в. „Строител”. Това са продължаващият спад на активността в строителството – стартиране на нови…

Албания – една възможност за строителни изяви

Автор Инж. Стефан Карчев  гл. експерт в КСБ   Коледните празници и интересът за търсене на нови пазари и места за строителна дейност в условията на икономическата криза, както и противоречивата информация и данни за тази страна, ни накараха да предприемем…