ДНСК провери 86 общински и районни администрации

ДНСК провери 86 общински и районни администрации. Комплексните проверки по дейността на общините са по отношение законосъобразност на издаваните книжа, въвеждане на строежите в експлоатация, спазване на определените със ЗУТ срокове, изпълнение на задълженията по ЗУТ за контрол по прилагане…