Строителни и монтажни работи – възложител: 49.ОУ“Бенито Хуарес“

Наименование:Ремонт-възстановителни работи в двора на 49.ОУ“Бенито Хуарес“,гр.София,съгласно подробна количествена сметка. Възложител: 49.ОУ“Бенито Хуарес“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 45 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование:Определяне на изпълнител на проучвателно-проектантски работи и строителство за обект: Път I-4 о.п.Севлиево-Велико Търново, участък от км 108+100 до км 109+400 – възстановяване на компрометирано земно легло и конструкция ” Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Елин Пелин

Наименование:Изпълнение на СРР за „Ремонт на общински пътища в община Елин Пелин“ Възложител: Община Елин Пелин Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 142 917 лева Срок за получаване на оферти или заявления за…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Созопол

Наименование:Аварийно укрепване на мостово съоръжение, ул.”Васил Левски” Възложител: Община Созопол Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения Строителни и монтажни работи по общо изграждане на мостове Прогнозна стойност: 263 800 лева…

Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации – възложител: СОУ“Христо Проданов“ гр. Карлово

Наименование:Ремонтни строително- монтажни работи в сградата на СОУ „Христо Проданов” Възложител: СОУ“Христо Проданов“ гр. Карлово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на отоплителни, вентилационни и климатични тръбопроводни инсталации Довършителни строителни работи Работи по полагане на мазилка Срок за получаване на…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на пречиствателни станции за битови отпадъчни води – възложител: Община Трявна

Наименование:Инженеринг (проектиране в работна фаза и авторски надзор по изпълнението, изграждане, доставка и монтаж на оборудване с обучение на персонала и пус кане в екплоатация) на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), довеждащ колектор и довеждаща техническа инфраструктура гр. Трявна…

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: Община Омуртаг

Наименование:Рехабилитация на обществени зелени площи – парк в местността “Парка”, гр. Омуртаг Възложител: Община Омуртаг Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Прогнозна стойност: 928 102 лева Срок за получаване на…

Монтажни работи на огради, парапети и подобни предпазни ограждения – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование:Избор на изпълнител за демонтаж на съществуващи СПО и монтаж на ограничителни системи на път II-35 Плевен – Ловеч от км 0+000 до км 4+991.13 и от км 8+320 до км 13+603.36, с дължина 10.274 км, област Плевен Възложител: Агенция…

Строителни и монтажни работи – възложител: „Пристанище Варна“ ЕАД

Наименование:Рехабилитация път между Инвентарна и естакада „Агрополихим” /към настилки 7 к.м. инв. № 1658/, Пристанище Варна Запад Възложител: „Пристанище Варна“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2012, 16:00 ч.  …

Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка – възложител: Община Никола Козлево

Наименование:Подобряване на състоянието на общинската пътна мрежа Възложител: Община Никола Козлево Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка Прогнозна стойност: 78 011 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2012,…

Ремонт на покривни конструкции – възложител: Община Кърджали

Наименование:Основен ремонт на бюджетните училища и детски градини в Община Кърджали през 2012 година Възложител: Община Кърджали Oсн. предмет: Ремонт на покривни конструкции Монтажни работи на дограма Канализация Работи по поставяне на подови настилки Срок за получаване на оферти или…

Строителни и монтажни работи – възложител: Център за психично здраве Русе ЕООД

Наименование:Подмяна на покрив на склад, дърводелска, шивашка, железарска и тапицерска работилници и надграждане на съществуваща ограда около двора на МОО и ЖОО на „ЦПЗ-Русе” ЕООД” Възложител: Център за психично здраве Русе ЕООД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и…