Услуги по поддържане на съоръжения за сигнализация – възложител: Община Пловдив

Наименование:С обществената поръчка се цели определянето на изпълнител за нанасяне на хоризонтална пътна маркировка по главната и второстепенна улична мрежа на територията на Община Пловдив Възложител: Община Пловдив Oсн. предмет: Услуги по поддържане на съоръжения за сигнализация Прогнозна стойност: 66…

Строителен надзор – възложител: Община Пирдоп

Наименование:Предотвратяване на рискове от наводнения, чрез извършване на дребномащабни мерки по коритата на реките Славци, Манджарин, Бузола, Селска в град Пирдоп и реки Оджов дол и Пуфте в село Душанци, община Пирдоп Възложител: Община Пирдоп Oсн. предмет: Строителен надзор Прогнозна…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на автогари – възложител: Община Сливен

Наименование:Избор на изпълнител на строително-монтажни работи за възстановяване и укрепване на перонни покрития към Приемна сграда за обслужване на пътници „Автогара-Сливен” Възложител: Община Сливен Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на автогари Срок за получаване на оферти…

Строителни и монтажни работи – възложител: „Студентски столове и общежития “ ЕАД

Наименование:Строително – ремонтни работи по три обособени позиции Възложител: „Студентски столове и общежития “ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 52 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/07/2012, 16:00 ч.   Виж…

Строителни и монтажни работи – възложител: Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“АД-Враца

Наименование:Строително-монтажни работи в Педиатрично отделение на МБАЛ“Христо Ботев“АД-Враца Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение „Христо Ботев“АД-Враца Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 200 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/07/2012, 15:00 ч.  …

Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки – възложител: Община Панагюрище

Наименование:Изграждане и ремонт на тротоари, община Панагюрище Възложител: Община Панагюрище Oсн. предмет: Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки Прогнозна стойност: 66 670  лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/07/2012, 16:30 ч.   Виж…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Костинброд

Наименование:Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на строителството за обекти на територията на община Костинброд Възложител: Община Костинброд Oсн. предмет: Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 46 250 лева Срок за получаване на оферти…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Якимово

Наименование:Ремонт на „Домашен социален патронаж“ – с. Якимово Възложител: Община Якимово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи – възложител: Топрофикация Русе ЕАД

Наименование:Възстановяване на фасади, вътрешни помещения и покривни изолации по техническо задание и количествени сметки групирани в три ЛОТА Възложител: Топрофикация Русе ЕАД Oсн. предмет: Покривни и други специализирани строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 200 000 лева Срок за получаване…

Строителни и монтажни работи – възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД

Наименование:Ремонт на улици и тротоари по сигнали на граждани и органи на държавната и общинска администрация – на територията на “ЧЕЗ Разпределение България” АД в гр. София Възложител: „ЧЕЗ Разпределение България” АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Две могили

Наименование:Рехабилитация на общинска пътна мрежа по ПЪТ RSE 1082 Възложител: Община Две могили Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 109 081 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/07/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Гълъбово

Наименование:Ремонт на ул.“Алеко Константинов“, гр.Гълъбово Възложител: Община Гълъбово Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 110 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/07/2012, 17:00 ч.   Виж цялата поръчка