Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища – възложител: „В и К“ АД – гр. Ловеч

Наименование:Възстановяване на улични и тротоарни настилки след отстранени ВиК аварии и извършени реконструкции на ВиК мрежата експлоатирана от „ВиК” АД, гр.Ловеч Възложител: „В и К“ АД – гр. Ловеч Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на други…

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: Район „Централен“ – Община Пловдив

Наименование:Строително монтажни работи на строеж: Детска градина в УПИ ХІV, кв. 523 по плана на Първа градска част, гр. Пловдив Възложител: Район „Централен“ – Община Пловдив Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части…

Строителни и монтажни работи – възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Наименование:Изпълнение на строително – ремонтни работи в херметична част на контролирана зона на РО-5,6 блок, Бризгални басейни от 1 до 6 и вход на СББ Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на…

Строителни и монтажни работи – възложител: „Пристанище Варна“ ЕАД

Наименование:Рехабилитация път 8 – 8 до Контейнерен терминал /инв. № 1610/, Пристанище Варна Запад Възложител: „Пристанище Варна“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи на пътища – възложител: Община Русе

Наименование:Ремонтно-възстановителни работи по общински пътища на Община Русе Възложител: Община Русе Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 200 690 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/07/2012, 12:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни работи по преустройство – възложител: Министерство на външните работи

Наименование:Обновяване и ремонт на вътрешни обекти в Министерството на външните работи, предназначени за работа с граждани, протоколни и обществено значими изяви Възложител: Министерство на външните работи Oсн. предмет: Строителни работи по преустройство Прогнозна стойност: 165 515 лева Срок за получаване…

Строителни и монтажни работи – възложител: ДП „Транспортно строителство и възстановяване“

Наименование:Подмяна на дограми в сградата на хотел „Дряново” – град Дряново Възложител: ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове – възложител: Община Хасково

Наименование:ЦНСТ, УПИ II, кв. 798 и УПИ XV, кв. 63 по плана на гр. Хасково Възложител: Община Хасково Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на социални домове Прогнозна стойност: 1 163 650,40  лева Срок за получаване на…

Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации – възложител: Спортно училище „Ген. Вл. Стойчев“

Наименование:Пребоядисване на вътрешни помещения в две сгради, изграждане на площадков водопровод, подмяна на абонатна станция и отоплителни тръби за централно топлоподаване Възложител: Спортно училище „Ген. Вл. Стойчев“ Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации Строителни и монтажни…

Услуги, свързани с недвижими имоти -възложител: Община Неделино

Наименование:Изграждане на туристическа пътека Неделино Възложител: Община Неделино Oсн. предмет: Услуги, свързани с недвижими имоти Прогнозна стойност: 66 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/07/2012, 16:30 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях – възложител: Средно образователно училище „Христо Ботев“ гр. Айтос

Наименование:Работите, предвидени за ремонт, включват: Архитектурно-строителна част -ремонт и подмяна на покривни изолации,тенекеджийски работи по покрив,мазилки, шпакловки, боядисване, настилки, облицовки, подмяна на врати; Ремонт на ВиК инсталации-частична подмяна на тръбни отклонения,доставка и монтаж тоал.мивки ср.формат комплект, доставка и монтаж тоал.…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Благоевград

Наименование:Ремонт на зала 22-ри септември гр. Благоевград Възложител: Община Благоевград Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради Прогнозна…