Строителни и монтажни работи – възложител: Община Ихтиман

Наименование:Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Ихтиман Възложител: Община Ихтиман Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 2 500 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26.07.2012 г., 16:00 ч.   Виж цялата…

Инженерни услуги по проектиране и конструиране – възложител: Община Лесичово

Наименование:Изготвяне на технически проект: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на община Лесичово“, Възложител: Община Лесичово Oсн. предмет: Инженерни услуги по проектиране и конструиране Прогнозна стойност: 16 300 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/07/2012, 09:00…

Строителни и монтажни работи – възложител: „Пристанище Варна“ ЕАД

Наименование:Рехабилитация подкранов път 16 к.м. /инв. № 1652/, Пристанище Варна Запад Възложител: „Пристанище Варна“ ЕАД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04/07/2012, 16:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Павликени

Наименование:Основен ремонт на сгради -общинска собственост в гр.Бяла Черква и в село Стамболово Възложител: Община Павликени Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях Строителни и монтажни работи…

Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения – възложител: Община Костинброд

Наименование:Изграждане на подпорна стена по ул. „Крайбрежна“, гр. Костинброд Възложител: Община Костинброд Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на хидротехнически съоръжения Строителни и монтажни работи на съоръжения за защита на бреговата ивица Срок за получаване на оферти или заявления за…

Строителни и монтажни работи – възложител: ОП „Жилфонд“, Община Пловдив

Наименование:Ремонт на плувен комплекс “Младост”, находящ се в гр. Пловдив Възложител: ОП „Жилфонд“, Община Пловдив Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 208 333 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 02/07/2012, 17:00 ч.   Виж…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилища за хора, нуждаещи се от социални услуги – възложител: Община Сандански

Наименование:ИЗГРАЖДАНЕ НА 1 БРОЙ „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ“ В УПИ ХV, КВ.4, С. ЛЕШНИЦА И 1 БРОЙ „ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП“В УПИ V, КВ.11, С. ВЪЛКОВО Възложител: Община Сандански Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на жилища…

Строителни и монтажни работи – възложител: НПГПТО „М.В.Ломоносов“

Наименование:Работите, предвидени за ремонт, включват: Архитектурно-строителна част – мазилки, шпакловки, боядисване, настилки, облицовки, ремонт керемиден и плосък покрив. Електроинсталация – подмяна електроинсталация, ключове, контакти, осветителни тела. ВиК инсталация – частична подмяна на стари метални отклонения към стаи и кабинети Възложител:…

Строителен надзор по време на строителството – възложител: Община Етрополе

Наименование:Изпълнение на СМР за подобряване на енергоефективността на общинската образователна, спортна и културна инфраструктура в Община Етрополе Възложител: Община Етрополе Oсн. предмет: Строителен надзор Строителен надзор по време на строителството Прогнозна стойност: 12 800 лева Срок за получаване на оферти…

Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища – възложител: Община Дулово

Наименование:предмет на поръчката е „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И РЕМОНТ НА УЛИЦИ В ОБЩИНА ДУЛОВО” Възложител: Община Дулово Oсн. предмет: Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища Прогнозна стойност: 197 900 лева Срок за получаване на оферти или…

Строителни и монтажни работи – възложител: Технически университет – Габрово

Наименование:Извършване на строителни и монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки – Подмяна на дървена и метална дограма с PVC и AL и топлоизолация на фасадните стени на Учебен корпус № 3 – Ректорат при ТУ – Габрово Възложител: Технически…

Строителни и монтажни работи – възложител: Община Първомай

Наименование:Строителството на обекта третира ремонтни работи на два моста в с. Езерово, община Първомай Възложител: Община Първомай Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 199 266 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2012, 16:30 ч.…