Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други – възложител: Община Габрово

Наименование:Направа на ремонт на уличното осветление на територията на Община Габрово Възложител: Община Габрово Oсн. предмет: Монтажни работи на оборудване за осветление на пътища, летища и други Прогнозна стойност: 41 667 лева Срок за получаване на оферти или заявления за…

Услуги по проектиране на проучвания – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование:Изпълнение на проучвателно-проектантски работи за обект: Възстановяване и укрепване на компрометирани насипи на път III-7008 „Елхово – Изгрев – М.Манастир – Г. Манастир – Скалица” от км 18+070 до км 18+270 Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Oсн. предмет: Услуги по проектиране…

Услуги по проектиране и конструиране на мостове – възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Наименование:Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обекти Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“ Oсн. предмет: Услуги по проектиране и конструиране на мостове Прогнозна стойност: 30 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 26/06/2012, 17:00 ч.…

Язовир „Тунджа” – изцяло на българска територия, но с турско финансиране

Държавата има намерението да построи язовир „Тунджа” изцяло на българска територия, но с турско финансиране. Това става ясно от стенограмата от редовното заседание на Министерски съвет, проведено тази седмица, съобщават от btvnews.bg. Кабинетът е обсъждал проект на Решение за одобряването…

Строителни и монтажни работи по регулиране на реки и водни потоци – възложител: Община Долни Дъбник

Наименование:Изпълнение на СМР на обект „Уширение на мост с. Градина и корекция прилежащо дере от мост при ОК124 до УПИ І-6 в стр. кв. 54 – Община Долни Дъбник – ЕТАП ІІ – корекция на участък от км 0+211 до…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради – възложител: ЕВН България Електроразпределение АД – в

Наименование:Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуваща сграда в Клиентски Енерго Център Асеновград Възложител: ЕВН България Електроразпределение АД Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради Срок за получаване на оферти или заявления за участие: .07.2012 г., 15:00 ч.…

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини – възложител: Община Аксаково

Наименование:Разширение – изграждане на нов корпус на ОДЗ „Дружба” гр. Аксаково Възложител: Община Аксаково Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на детски градини Прогнозна стойност: 470 000 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие:…

Удължава се срокът за подаване на документи за обществена поръчка за ремонта на три виадукта от „Тракия” и „Хемус”

Срокът за подаване на документи за участие в процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка за „Определяне на изпълнител за проектиране и извършване на аварийни ремонтно-възстановителни работи на три виадукта при км 61+327 и км 67+027 на…

Строителни и монтажни работи на пътища – възложител: Община Кресна

Наименование:Ремонт на общинси път ІV – 10065 гр.Кресна – с.Влахи, съгласно количествена сметка Възложител: Община Кресна Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 35 833 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2012, 09:00…

Строителни и монтажни работи на пътища – възложител: Община Кресна

Наименование:Ремонт на път ІV гр.Кресна – с.Ощава Възложител: Община Кресна Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на пътища Прогнозна стойност: 22 750 лева Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/06/2012, 09:00 ч.   Виж цялата поръчка

Строителни и монтажни работи – възложител: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана

Наименование:Строителни и монтажни работи във връзка с ремонт на отделение по акушерство и гинекология и в отделение по неонатология в лечебното заведение Възложител: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД гр.Монтана Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 200 000 лева…

„Берета Трейдинг“ са започнали ремонта на пострадалите от взрива сгради

„Берета Трейдинг“ ООД започна ремонта на пострадалите жилищни и обществени сгради в резултат на инцидента в базата „Стралджа Мараш”, съобщиха от дружеството. В съответствие с поетите ангажименти компанията е сключила договор със строителната фирма „Светострой“ ООД за ремонтно-възстановителни дейности, съобщават…